Descriere

Proiectul ,,SucCES” a fost implementat prin activități de schimb de experiență susținute cu profesorii din școlile de masă, părinții și elevii din clasele integratoare.
Principalele activități, schimb de experiență între cadre didactice sau elevii tipici și cei cu cerințe educative speciale au fost: Special Olympics, Împreună vom face o lume mai bună, Diseminarea metodelor și mijloacelor de lucru eficiente pentru profesorii din școlile de masă, Acțiuni de voluntariat.
Prin parteneriatele proiectului au fost eliminate prejudecățile persoanelor implicate cu privire la integrarea elevilor în școală și comunitate, s-a dezvoltat spiritul civic, empatia și acceptarea diversității. Toți cei implicați, au conștientizat că fiecare elev are individualitatea lui și că toți au șanse egale dacă sunt acceptați/ajutați în comunitate.

Scopul activității
Dezvoltarea și promovarea unor practici de succes, în parteneriat educațional, pentru a putea conviețui cu oameni de diferite culturi, etnii, convingeri şi religii.

Obiectivele educaționale ale activităţii
– dezvoltarea spiritului civic;
– dezvoltarea empatiei;
– dezvoltarea toleranței și a acceptării diversității.

Relevanța activității
Elevii din școlile de masă au înțeles nevoile colegilor cu CES și au învățat metode prin care să îi ajute să se integreze mai bine, iar profesorii și-au însușit și au aplicat metode și tehnici de lucru eficiente în activitățile cu aceștia. Elevii cu CES și-au dezvoltat încrederea în forțele proprii, au devenit deschiși și comunicativi, au înțeles faptul că fiecare dintre ei are un potențial aparte, care, dacă este valorizat, îi va ajuta să aibă o viață socială și profesională benefică. Părinții lor au înțeles cât de important este să dezvolte și să susțină potențialul propriului copil.