Descriere

Pe parcursul actului educațional au fost integrate metode didactice inovative, precum și aplicații digitale centrate pe activitatea elevului stimulându-i acestuia dezvoltarea comportamentelor practice și emoționale necesare în activitatea școlară, dar și ulterior în societatea viitorului. Un exemplu este secvența de învățare Aplicaţie practică: Protecţia plantelor, a animalelor şi conservarea solului, cl. a V-a. Sarcina de lucru a fost realizarea unui eseu, cu recomandarea utilizării aplicațiilor Plantnet.org și iNaturalist.org, materialul fiind prezentat online în cadrul orei de geografie. Această metodă alternativă îmbunătățește permanent procesul didactic pentru atingerea performanței academice și pentru realizarea, în perspectivă, a profilului de formare al absolventului de cl. a VIIIa. Un alt exemplu de folosire a strategiilor moderne pentru atingerea performanței a fost realizarea unui parteneriat interșcoli, concretizat în activități în 2 etape: a) sprijinirea documentării echipelor de elevi prin accesarea unor aplicații online cu caracter geografic; b) participarea acestora la un concurs pe teme de geografie actuală. Activitatea a avut ca scop îmbogățirea cunoștințelor geografice din trunchiul comun, dar și încurajarea copiilor de a-și dezvolta competențele digitale și de comunicare în limbi străine și de a-și cultiva capacitatea de lucru în echipă. Activitatea s-a constituit și într-un schimb de experiență didactică între profesorii coordonatori. (ppt, foto….)

Scopul activității

Utilizarea metodelor și tehnicilor moderne de predare-învățare-evaluare pentru atingerea performanțelor școlare prin însușirea competențelor cheie la disciplina geografie.

Obiectivele educaționale ale activității

Prezentarea caracteristicilor elementelor, fenomenelor şi proceselor geografice prin utilizarea instrumentelor TIC, propunerea unor măsuri/soluţii de conservare şi protecţie a diversităţii patrimoniului local, naţional, european şi mondial pentru formarea de atitudini și comportamente civice, stimularea interesului pentru atingerea performanței, explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a realităţii geografice realizând corelaţii interdisciplinare, identificarea soluțiilor de protecție a mediului geografic din orizontul local sau îndepărtat în contextual dezvoltării sustenabile.

Relevanța activității

În desfășurarea activităților s-au adoptat abordări coerente din categoria procesuală ( cunoaștere, înțelegere, aplicare și integrare), urmate de sintetizarea cunoștințelor a capacităților, competențelor și atitudinilor însușite în diverse activități și finalizate cu premii la etape naționale și internaționale. In anul scolar 2018/2019, 8 elevi au obtinut următoarele rezultate la faza judeteana, respectiv 4 mentiuni, 2 premii II și 2 premii III, iar la faza națională s-au obtinut :1 elev a obtinut Premiul II la Olimpiada de Geografie, faza natională și ulterior Medalia de Aur cu punctaj maxim la Olimpiada pentru Europa Centrală de Sud și Sud-Est.