Descriere

Activitatea pe care am realizat-o a avut la bază dorința de a apropia elevii de practica lecturii și, implicit, dezvoltarea unor competențe de bază, care să le permită elevilor integrarea în diferite grupuri, să-și îmbunătățească rezultatele școlare și să-și dezvolte anumite abilități în ceea ce privește lectura și comunicarea. Astfel, am organizat următoarele activități:
– Sărbătoarea marelui poet –Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale, desfășurat în Centrul de Documentare și Informare din unitatea
noastră – Viața și opera poetului. În timpul prezentărilor au rulat imagini diverse cu imagini din viața poetului, scrisori și frânturi din opera criticilor care i-au apreciat lucrările;
– Ateliere de lucru pentru cunoașterea operei lui I.L. Caragiale și dramatizarea unor fragmente;
– „Fiecare cu pălăria lui”- citirea unor opere literare analizate prin metoda pălăriilor gânditoare.

Scopul activității

Aplicarea unor strategii de stimulare a interesului față de carte prin activități de promovare a importanței lecturii în rândul elevilor care se corelează cu programa școlară pentru Limba și literatura română în vigoare, având ca scop dezvoltarea competențelor cheie care se axează pe dezvoltarea armonioasă a elevilor precum și în prevenirea riscului de abandon școlar.

Obiectivele educaționale ale activității

  • Determinarea elevilor să petreacă mai mult timp în bibliotecă;
  • Cultivarea plăcerii de a citi prin mijloace și strategii diferite;
  • Implicarea elevilor în activități școlare și extrașcolare care vizează lectura.
  • Relevanța activității

    Rezultatele obținute au fost cele scontate, iar în urma aplicării chestionarului final, am constatat că toți elevii au înregistrat progrese în ceea ce privește lectura, comunicarea și colaborarea.