Descriere

Elevii sunt implicați în diverse activități artistice și/sau care reflectă activitatea lor în școală, după care aceste activități sunt promovate pe rețelele de socializare, pe canalul Youtube și în presa locală, impactul acestora având un real beneficiu în creșterea încrederii în sine și integrarea în grup a elevilor.

Datorită faptului că în clasă există atât copii cu cerințe speciale, cât și elevi aflați în situații de risc, această activitate le-a oferit o șansă în plus de a se identifica cu grupul.

Scopul activității

Modelarea personalității copiilor pentru a manifesta comportamente sociale armonioase, îmbunătăirea relațiilor intra și inter grup.

Obiectivele educaționale ale activității

  • Armonizarea relaţiilor individuale și de grup;
  • Favorizarea integrarării în colectiv, mai ales a elevilor cu cerințe speciale și a celor aflați în risc;
  • Dezvoltarea relaţiilor sociale de cooperare, comunicare și întrajutorare;
  • Încurajarea manifestării personalității fiecărui copil prin stimularea încrederii în sine;
  • Dezvoltarea inteligenţei emoţionale, a toleranţei, iniţiativei și asumarea de responsabilităţi;
  • Eliminarea stresului și învingerea inhibiției și emoției.
  • Relevanța activității

    Prin activitățile desfășurate, copiii au învățat să adopte atitudini de cooperare, toleranță și întrajutorare, ceea ce a facilitat o mai bună integrare a copiilor aflați în situații de risc în grupul din care fac parte.