Descriere

Acest proiect a fost conceput cu scopul de a apropia în mod prietenos micii școlari, elevi ai ciclului primar din clasa a III-a de studiul științelor, matematicii și al tehnologiei, prin activități practic-experimentale și outdoor, de a le oferi o interfață accesibilizată, atractivă a curriculum-ului din aria Matematică și Științe ale naturii.

Activitățile au vizat parcurgerea conținuturilor de învățare în mod creativ, practic, experimental, abordarea inovativă creativă a curriculum-ului, relaționarea pozitivă în cadrul grupelor de elevi, schimbul de experiențe și sprijinirea elevilor în utilizarea inteligentă și echilibrată a unor resurse digitale accesibile lor în învățare, de la căutarea informațiilor pe internet, traducerea unor texte din limba engleză în limba română, accesarea unor site-uri educaționale de științe pentru copii până la accesarea unei aplicații pe telefon și parcurgerea unor jocuri simple de programare informatică.

În cadrul proiectului, am derulat activități originale și creative, folosind metode diversificate (metoda proiectului, experimente, aplicații, jocuri online, dezbateri, învățare de la experți), implicând profesori și specialiști de la alte școli (Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, Palatul Copiilor Zalău), remarcându-se o creștere a motivației elevilor. Prin intermediul activităților realizate, am reușit să le stimulăm elevilor interesul pentru partea practică.

O parte dintre activitățile desfășurate s-au afiliat unor campanii globale (de coding, de învățare a siguranței pe internet), activități care au devenit constante ale predării până acum.
Elevii s-au implicat cu plăcere în activitățile propuse, au simțit că acele conținuturi teoretice prezentate în manualele școlare, care păreau ilizibile pentru pragul lor de înțelegere, au căpătat o interfață simplă, ușoară, fie ele probleme cu conținut matematic, fie noțiuni din sfera științelor. S-au înregistrat rezultate bune și foarte bune, realiste la concursuri de matematică (Comper), chiar și cu elevi cu cerințe educaționale speciale.

În anul desfășurării proiectului, a crescut numărul elevilor care au dorit să înscrie în „Festivalul Științei” invențiile sau creațiile lor, având 5 participări la secțiuni diferite ale concursului și premiul al II-lea la secțiunea postere. Tot în acest an, proiectul a deschis oportunitatea implicării într-un proiect eTwinning de tip STEAM, în care elevii s-au implicat cu tot interesul, iar rezultatele obținute au fost remarcabile: pentru activitățile desfășurate, elevii au primit certificate naționale de calitate, iar la Conferința Națională eTwinning de la București din decembrie 2018, activitățile noastre au fost recompensate cu Premiul I la secțiunea Matematică și Științe.

Nu în ultimul rând, elevii, în urma parcurgerii jocurilor de programare/conding de platforma Hour of Code, au primit certificate de competențe digitale. În prezent, 10 elevi frecventează în continuare cursul de informatică de la Palatul Copiilor din Zalău și doi dintre ei, cursurile de programare organizate de Code Kids Romania. De asemenea, unii elevi s-au remarcat ala concursuri de creație (Orașul viitorului) cu lucrări plastice pe temele educației durabile (locul I).

Proiectul s-a derulat de-a lungul unui an școlar. Activitățile au valorificat curriculum-ul diferitelor discipline de studiu: Matematică, Științele Naturii, Limba și literatura română, Arte vizuale și abilități practice, Limba engleză. Elevii au fost implicați în sarcini de lucru creative (sarcini de cercetare, explorare, experimentale, construcție), fiind utilizată o gamă diversificată de metode (învățarea prin descoperire, învățarea experiențială, metoda experimentului, metode ale gândirii critice, observarea). Activitățile au avut un caracter interdisciplinar, pornind de la activități cu conținut matematic și științific, s-au creat conexiuni cu alte discipline (la AVAP – crearea de machete, la Limba și literatura română – studiul unor texte cu conținut informativ/științific). Au fost dezvoltare parteneriate cu instituții școlare din Zalău, iar orizontul inițial al proiectului a permis cooptarea școlii noastre într-un proiect eTwinning de științe.

Scopul activității

Scopul acestui proiect a fost acela de a apropia în mod prietenos micii școlari, elevi ai ciclului primar din clasa a III-a, de studiul științelor, matematicii și a tehnologiei prin activități practic-experimentale și outdoor, de a le oferi o interfață accesibilizată, atractivă a curriculum-ului din aria Matematică și Științe ale naturii.

Obiectivele educaționale ale activității

  • Abordarea creativă a curriculum-ului de Matematică și Științe ale naturii;
  • Implicarea tuturor elevilor în activități formale și nonformale de promovare a interesului pentru științe și tehnologie;
  • Formarea abilităților de explorare, experimentare, aplicabilitate și transfer de cunoștințe la elevii de vârstă școlară mică.
  • Relevanța activității

    În clasa mea, lucrez cu un elev cu CES (dificultăți de învățare), încă din clasa I, iar un procent mediu de elevi cunosc dificultăți la matematică. Nu se pune problema unei categorii de risc neapărat, însă activitățile s-au adresat în mod special valorizării copiilor care întâmpină dificultăți în cadrul disciplinelor Matematică și Științele Naturii și cred că, prin implicarea lor, am reușit să îi apropii într-un mod ludic și pe înțelesul lor de aceste discipline.

    Sunt copii care își conștientizează dificultățile și a căror încredere și stimă de sine au crescut în urma acestor activități, au înțeles să se focalizeze mai bine pe activitățile de recuperare și ameliorare din curriculum. Faptul că multe sarcini din proiect au presupus experiențe directe, activități practice, colaborarea în echipele de lucru, utilizarea tehnologiei în procesul de documentare, cercetare sau creație, i-a ajutat să-și împlinească nevoile și să se simtă valorizați.

    Elevul cu CES, cu care lucrez, a făcut față cu bine sarcinilor propuse, a lucrat și individual și în echipă alături de colegii lui care l-au încurajat și, deși este un copil extrem de timid și de reținut, reușește să își ducă la bun sfârșit responsabilitățile.