Descriere

Scopul proiectului a fost acela de a demonstra că prin implementarea unui program ce promovează starea de bine obținem un climat educațional echilibrat, eficient, cu rezultate bune și foarte bune la învățătură și o îmbunătățire a relațiilor de colaborare și cooperare între colegi.
Implementarea acestui program oferă elevilor oportunitatea de a-și desfășura activitatea într-un mediu în care:
• Toți elevii sunt valorizați și respectați,
• Este încurajată stima de sine,
• Sunt promovate relațiile de respect, corectitudine și tolerante,
• Efortul este recunoscut și răsplatit,
• Conflictele se rezolvă într-o manieră pozitivă și constructivă,
• Este încurajată creativitatea,
• Este promovată și recunoscută inițiativa,
• Sunt promovate valorile sociale, morale și civice.
De asemenea, scopul acestui proiect este de a genera noi cunoștințe despre „bunăstarea” emoțională în școli. „Starea de bine” nu este clar definită sau identificată în mod specific în politicile naționale sau de educație de stat. Accentul și sfera de referință pentru bunăstarea elevilor în învățământul de stat variază considerabil în funcție de abordările individuale ale cadrelor didactice, fără să fie legiferată. Am urmărit pe perioada implementarii programului Starea de bine a elevului la școală crearea unei atmosfere de bucurie în clasă la fiecare oră de curs, dar și în pauzele dintre ore, cu un plan bine stabilit, dar speculând și fiecare oportunitate apărută în cadrul desfășurării activităților.
Ipoteza demersului: pornind de la ideea că o atmosferă prietenoasă în sala de clasa atrage după sine o implicare naturală, organică a elevilor în învățare, cu rezultate pozitive atât pe plan mental, cât și spiritual, am creat și implementat proiectul mai sus menționat, proiect ce a fost derulat pe parcursul anului școlar 2019-2020.
Obiectivul programului: creșterea performanțelor școlare și a calității relațiilor înterpersonale prin promovarea unei culturi a stării de bine la școală. Obiectivul central al programului de implementare a wellbeingului la nivelul clasei mele este acela de a permite elevilor să cunoască mai bine persoana cea mai importantă din viața lor – EI ÎNȘIȘI. Un astfel de program oferă copiilor o oportunitate de a construi și de a dezvolta un set de abilități care le va permite să ia decizii în cunoștință de sine și de alții – sănătatea lor mentală, viața personală și dezvoltarea socială / emoțională.
Am construit programul în jurul a șase indicatori de bază: conectare, conștientizare, responsabilitate, reziliență, apreciere și viață activă. Se dorește, prin auto-reflecție și munca în grup, ca elevii să dezvolte un sentiment pozitiv față de ei înșiși și de sănătatea și bunăstarea lor fizică, socială emoțională și spirituală.
Obiectivele educaționale ale activităţii/competențe de dezvoltat la elevi:
• creșterea performanțelor școlare și a calității relațiilor înterpersonale prin promovarea unei culturi a stării de bine la școală,
• implementarea wellbeingului la nivelul clasei mele pentru a permite elevilor să cunoască mai bine persoana cea mai importantă din viața lor – EI ÎNȘIȘI,
• oportunitate de a construi și de adezvolta un set de abilități care le va permite elevilor să ia decizii în cunoștință de sine și de alții – sănătatea lor mentală, viața personală și dezvoltarea socială / emoțională.
Rezultatele imbunătățite la învățătură sunt doar varful icebergului. Am observat la copii o imbunătățire a relațiilor de colegialitate, am remarcat o creștere a disponibilității și deschiderii elevilor la diverse provocări și activități.
Ca în majoritatea colectivelor de elevi, există și elevi aflați în situație de risc. Pentru aceștia am vizat activități specifice, de încurajare, de stimulare a stimei de sine, de valorizare. Pentru activitățile care presupuneau resurese finaciare, am susținut sau am căutat sponsorizări în cazul în care plata nu a fost susținută de catre părinții celorlalți copii. Deviza activității a fost „no child left behind” („nici un copil lăsat în urmă”). Un copil educat este un copil câștigat.
În urma aplicării demersului educativ am constatat îmbunătățirea performanțelor școalare, schimbări pozitive în dinamica grupului școlar, schimbări în materie de comunicare, de relaționare și întrajutorare. Nu a fost un proces greu de aplicat, dar nici unul foarte facil. Pe lângă demersurile planificate și organizate, au fost numeroase situații spontane care au necesitat intervenție din partea mea pentru a aduce lămuriri suplimentare sau pentru a „negocia” un conflict. Un demers didactic de succes se vede atunci când regulile sunt însușite fără intermedierea unui adult și când copiii la rândul lor se transformă în „profesori”, aducându-și aminte ce i-a învățat doamna.
https://www.facebook.com/groups/399736683530439
https://www.facebook.com/groups/1240535659480265
https://www.facebook.com/groups/1846983475536833