Descriere

Am folosit aplicația ”Loom”, o aplicație de captură de desktop, care a permis înregistrarea vocală a explicațiilor lecției pe fundalul unui power-point creat, în care au fost inserate imagini 3D din resursele educaționale disponibile pe Youtube. Primul capitol înregistrat a fost ”Sistemul respirator”, material care are aproximativ 19 minute, prezentat la acest concurs. Menționăm că au fost utilizate mereu, în demersul didactic, materiale vizuale, care au scopul de a spori gradul de înțelegere a noțiunilor predate.
Material realizat a fost încărcat în Google Classroom la clasele a VI- a, a XI-a și a XII-a. Am încercat să adaptez și să extind la clasele de liceu ceea ce am învățat la cursul CRED pentru gimnaziu. L-am prezentat elevilor, la sfârșitul lunii martie, cu scopul de a reactualiza cunoștințele însușite anterior, fiind chiar la început cu acest mare experiment didactic – școala online. Elevii au fost încântați de prezentare, de imaginea din PowerPoint, de animație 3-D inserată, dar mai ales de vocea mea înregistrată. În acest fel, orice elev interesat poate relua lecția, cu explicațiile mele înregistrate, sau orice elev care a lipsit de la ora online poate intra ulterior în Google Classroom pentru a vizualiza lecția, ca și când ar fi fost prezent la oră.

Scopul activității

Îmbunătățirea actului didactic la orele online, în vederea atingerii competențelor specifice.

Obiectivele educaționale ale activității

– comunicarea în limba română utilizând limbajul științific adecvat; – dezvoltarea de competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii; – a învăța să înveți; – identificarea și aplicarea unor strategii și tehnici de învățare eficientă; manifestarea de inițiativă pentru schimbarea metodelor de rutină; manifestarea unor atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți;

Relevanța activității

Impactul asupra elevilor a fost unul pozitiv, am ieșit din sfera clasicului în ceea ce privește predarea, astfel încât elevii au fost receptiv și la sarcinile ulterioare pe care le-au primit – fișe de lucru, experimente, aplicații practice. La evaluarea finală au avut de evidențiat printr-un mic experiment interreIația respirație – circulația substanțelor – excreție, dar la plante. Am atașat și un model de fișă de lucru realizat, cu rezolvarea elevilor.