Descriere

Scopul activităților prezentate a fost implicarea elevilor, părinţilor, dar şi a profesorilor, în conturarea unor idei prin care utilizatorii pot construi împreună o rutină de utilizare a Internetului mai conștientă și mai sigură prin modelarea propriului comportament sau modelarea unor comportamente pozitive pentru alţi utilizatori, fie prin raportarea conţinuturilor ilegale, necorespunzătoare sau dăunătoare, precum şi prin crearea unor oportunităţi de colaborare, lucru în echipă şi împărtăşirea informaţiilor.
Folosind metode diversificate: jocuri didactice, metode cooperative, observarea, argumentarea, dezbaterea, fișe de lucru, crearea simbolurilor cu cuvinte cheie din domeniul siguranței pe internet în WordArt, afișe, jocuri interactive, exerciții cu ajutorul tablei interactive, filme educaționale, învățătoarea a reușit să le arăt elevilor ce înseamnă siguranța pe internet, și ce efecte se pot ivi dacă nu sunt atenți, și nu respectă regulile de bază. Prin diferențiere și personalizarea exercițiilor au avut succes și elevii cu cerințe educaționale speciale (CES, Handicap gradul II sau Mutism selectiv).
S-a constatat că prin organizarea jocurilor didactice interactive, pregătirea afișelor împreună, discuții prietenești pe tema “O altă perspectivă”, elevii s-au cunoscut mai bine, s-au legat prietenii. Relațiile între elevi se bazează pe respect, egalitate și prietenie, acordă sprijin educațional și emoțional elevilor cu rezultate școlare slabe, sau copiilor cu cerințe speciale.
Fiecare elev, fie cu CES, fie cu mutism selectiv a trăit emoțiile momentelor propuse și a putut să se implice activ în derularea activității practice educative pe tema siguranței pe internet.