Descriere

Proiectul doamnei ”Și noi vrem să învățăm” (2020 – 2021) și-a propus să asigure accesul la educație al tuturor copiilor de vârstă școlară, prevenirea abandonului școlar și creșterea calității vieții, în condițiile pandemiei, prin procurarea de dispozitive care să permită accesul la învățarea online. Grupul țintă a fost reprezentat de 100 de copii.Elevii aflați în situații de risc (proveniți din familii dezorganizate, crescuți de bunici, rude, cu părinți plecați în străinătate) au participat activ la toate activitățile, depășind riscul de abandon școlar datorită situației materiale precare sau a dezinteresului părinților.Proiectul a prins viață datorită implicării cadrelor didactice, a părinților, a Asociației ”Educația fără frontiere”.