Descriere

Pentru început, s-a desfășurat atelierul de lucru cu părinții și elevii Floarea prieteniei. Sarcinile au fost acelea de a identifica o calitate a copilului, o întâmplare fericită din viața lor, o urare pentru copii, o calitate a relației părinte-copil. Metoda folosită a fost brainstorming. Al doilea pas a fost reprezentat de jocul de rol Dl Goe interpretat de elevii din medii dezavantajate și nu numai, urmat de aplicarea metodei pălăriile gânditoare, prin care au evidențiate aspecte pozitive și negative desprinse din piesă.

Scopul activității

Proiectul a promovat egalitatea de șanse, a dezvoltat procesul didactic pentru cadrul multicultural, a susținut categoriile dezavantajate, lupta împotriva abandonului școlar prin utilizarea unor metode inovative, care să răspundă nevoilor elevilor și să crească motivația acestora de a învăța.

Obiectivele educaționale ale activității

  • identificarea activităților specifice pentru îmbunătățirea și promovarea abilităților sociale în scopul integrării sociale a celor expuși abandonului școlar
  • implicarea părinților în reabilitarea școlară și socială a elevilor cu probleme
  • constituirea unei imagini de sine pozitive
  • autocunoaștere, dezvoltare personală
  • Relevanța activității

    Relevanța activității constă în adaptabilitatea la nevoile elevilor din medii dezavantajate, obiectivul urmărit fiind motivarea acestora în actul învățării, cooperarea în rândul colectivului, frecvența crescută la ore.