Descriere

Atelierul de lectură și scriere creativă „Și cărțile au suflet” vizează două competențe-cheie europene: exprimarea în limba maternă (competența 1) și sensibilizarea și exprimarea culturală (competența 8). Citim texte suplimentare, realizăm portofolii, după modelul PISA. Este centrat pe elev și gândit ca un program de literație de azi. Elevii au preferat lapbook-ul și jurnalul, metode inovative, care creditează originalitatea, dezvoltându-le simțul artistic și gustul pentru frumos. Elevii au învățat să își exprime opinii, emoții, sentimente legate de textele citite și de mesajul pe care acestea le comunică. Activitățile din anul școlar 2019-2020 (anexele 1, 2, 3) și cele din anul școlar 2020-2021 (anexele 4, 5) au avut caracter interdisciplinar și transcurricular, atelierul permițând exprimarea artistică pe mai multe paliere (literatură, pictură, cinematografie, sculptură etc). Am citit 14 cărți, am realizat portofolii de lectură pentru fiecare în parte. Partenerul nostru este Filiala Sibiu a USR. Rezultatele muncii elevilor au fost valorificate în diverse publicații, inclusiv digitale, dar și în revista școlii „Laboratorul de idei”