Descriere

Orice serbare școlară este o sărbătoare, atât pentru copii cât și pentru educatorii lor și, nu în ultimul rând, pentru părinții copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în valoare imaginația și creativitatea fiecărui copil sau cadru didactic.
Serbările contribuie la stabilirea unei legături între cunoașterea artei și practicarea ei. Stimularea și educarea atenției și exersarea memoriei constituie obiective importante care se realizează prin intermediul serbării. Intervenția la momentul oportun, cu rolul pe care îl are de îndeplinit fiecare elev și susținută de raportul afectiv motivațional contribuie la sporirea atenției. Acest proiect educațional, adresat atât copiilor, cadrelor didactice, cât și părinților dar și comunității locale, se dorește a fi un portal spre sufletul fiecăruia, o șansă de a ne arăta frumusețea interioară, de a ne exprima pe noi înșine prin intermediul cunoașterii, bunătății, fanteziei și talentului copiilor și educatorilor care-i coordonează. Lectura artistică, dansul, devin puternice stimulări ale sensibilității artistice. Valoarea estetică este sporită și de cadrul organizatoric – sala de festivități amenajate în chip sărbătoresc.

Scopul activității

Cultivarea sociabilităţii copiilor, a intercomunicării libere, civilizate între copii. Dezvoltarea unor trăsături pozitive (de bucurie, satisfacţie).

Obiectivele educaționale ale activității

 • Dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a personalității copilului în funcție de ritmul propriu și de trebuințele sale, sprijinind formarea autonomă și creativă a acestuia.
 • Dezvoltarea capacității de a interacționa cu alți copii, cu adulți și cu mediul natural și social pentru a dobândi cunoștințe, deprinderi, atitudini și conduite noi. Încurajarea explorărilor, exercițiilor, încercărilor și experimentărilor, ca experiențe autonome de învățare.
 • Descoperirea de către fiecare copil a propriei identități, a autonomiei și dezvoltarea unei imagini de sine pozitive.
 • Sprijinirea copilului în achiziționarea de cunoștințe, capacități , deprinderi și atitudini necesare acestuia la intrarea în școală și pe tot parcursul vieții.
 • Dezvoltarea capacității de comunicare și interrelaționare.
 • Însușirea unor norme de comportament moral-civic și religios.
 • Cultivarea spiritului de acceptare, cooperare, toleranță.
 • Stimularea imaginației și a creativității.
 • Sensibilizarea școlarilor cu privire la probleme sociale (copii defavorizați, bătrâni);
 • Încurajarea exprimării sentimentelor prin intermediul artei: desen, pictură, muzică, dans, poezie.
 • Relevanța activității

  Este dificil pentru un copil ai cărui părinți sunt plecați la muncă în străinătate să aibă același comportament ca înainte de plecarea acestora. Lipsa lor îl va face să se simtă frustrat și să dezvolte diverse probleme de ordin emoțional, educațional și social. Implicarea elevilor ai căror părinţi sunt plecați la muncă în străinătate în activităţi care să-i ajute să traverseze mai uşor perioada separării de părintele plecat, urmărindu-se prevenţia apariţiei unor comportamente de risc.