Descriere

Ediția de anul acesta se numește Lampyridae – cu și despre licurici. Pentru început, elevilor li se anunță tema și aceștia aleg domeniul (artistic, științific, publicistic) prin care vor să abordeze subiectul (etapa de documentare). Proba de Evaluare Interdisciplinară presupune o abordare tematică a literarului și a nonliterarului, prin utilizarea și rezolvarea mai multor tipuri de itemi. Subiectele sunt alcătuite de profesori de la școli diferite, județe diferite din țară, dar și din Republica Moldova. Evaluarea este interactivă, lucrându-se în echipă și, în loc de note, se acordă … licurici
(buburuze, narcise, libelule, bujori, fluturi, maci). La nivel metodic, profesorii vor fi familiarizați, în cadrul unui seminar, în ceea ce privește sistemul team-teaching, prezentându-se și o activitate demonstrativă, urmând ca, spre finalul proiectului, să planifice și să desfășoare o activitate asemănătoare (literatură-biologie, literatură-geometrie, literatură-chimie, literatură – fizică).

Scopul activității

Stabilirea unui sistem de relaționare între noțiunile studiate

Obiectivele educaționale ale activității

  • să abordeze interdisciplinar același aspect din realitate;
  • să perceapă corect aspectul vizat;
  • să realizeze conexiuni și o fixare oportună a cunoștințelor;
  • să potențeze efectul pe care îl au conținuturile asimilate asupra cotidianului și aplicarea nemijlocită a acestora.
  • Relevanța activității

    Proiectul are mai multe secțiuni și, datorită acestui fapt, se pot înscrie cât mai mulți elevi, în funcție de tipologia acestora și de domeniul de interes.