Descriere

Activitatea a început printr-o discuție cu elevii asupra sensurilor substantivului poveste și cu audierea unei secvențe de teatru radiofonic după Charles Dickens, Poveste de Crăciun. Scenariul didactic a fost gândit ca o activitate pe grupe folosindu-se metoda cubului. Fiecare echipă a avut pe fișa de lucru un fragment reprezentativ din cartea lui Dickens și exercițiile au fost formulate având la bază sensurile substantivelor și îmbinarea gramaticii cu literatura și partea de vocabular. Exemplu: echipa 1 – Descrie – pornind de la fragmentul de început al romanului, consideră că ești Copistul și descrie perspectiva ta asupra Crăciunului. Exercițiile au fost formulate în funcție de nivelul de înțelegere a elevilor din grupă și obținerea performanței s-a făcut printr-o întrecere între grupe, un test oral, adevărat-fals, cine răspunde primul prin ridicarea cartonașului.

Scopul activității

înțelegerea de către elevi a categoriei gramaticale a substantivului prin identificarea sensurilor acestuia în contexte diferite.

Obiectivele educaționale ale activității

  • să precizeze categoriile gramaticale ale substantivului;
  • să analizeze morfo-sintactic cuvintele subliniate dintr-un text;
  • să identifice sensurile substantivului în contexte diferite;
  • să explice semnificațiile unor secvențe;
  • să argumenteze afirmațiile cu secvențe din text;
  • să redacteze un text respectând cerințele date;
  • Relevanța activității

    Pornind de la același fragment suport, au fost formulate exerciții care să implice toți elevii. Grupele au fost formate având în vedere gradul de înțelegere al elevilor, astfel încât să fie implicați în activitate și elevii care au un grad de înțelegere mai mic. Astfel, elevii au avut de asociat diferite noțiuni învățate, de construit un câmp lexical al termenului Crăciun, de precvizat sinonimele unor cuvinte sau de scris diferite substantive care denumesc ființe, obiecte meserii sau grade de rudenie. Din proiectul didactic se poate observa cu ușurință nivelul exercițiilor pentru toate categoriile de elevi.