Descriere

Proiectul ”Scrisoare către domnul primar” urmărește ancorarea copiilor în realitatea înconjurătoare, trezirea atenției față de mediul în care trăiesc, față de cartier, vecini și problemele comune, conturarea capacității de a sesiza aspectele ce prejudiciază sau pot prejudicia siguranța, confortul, sau esteticul comunității în mijlocul căreia trăiesc. Totodată, proiectul își propune familiarizarea cu instituțiile publice locale, cu modalitățile oficiale de comunicare între cetățean și acestea, cu drepturile și responsabilitățile legale din acest punct de vedere.
Problemele identificate de copii sunt dezbătute cu părinții, cu profesorul, astfel încât cei mici să reușească să facă o diagnoză a cartierelor lor, aceasta urmând să fie sintetizată de dascăl într-un document oficial, o ”scrisoare” semnată de toții elevii, alături de director, și expediată către Primărie. Pe baza legislației în vigoare instituția publică este obligată să răspundă pe aceeași cale oficială, astfel copiii având un prim contact, conform statusului și rolului de cetățeni, cu edilii municipiului. Poate fi realizat și un parteneriat în acest sens.
Pentru o mai bună prezentare în clasă a aspectelor sesizate, copiii realizează colecții de fotografii sau filmulețe cu problemele identificate în cartier, acestea urmând să fie comparate cu materiale similare realizate după eventualele intervenții ale oficialilor, ca să reliefeze reacția instituțiilor publice vizate. Prezentările pot fi făcute și sub formă de joc jurnalistic.

Scopul activității

Obținerea de beneficii majore pentru societate și pentru cetățean prin formarea conștiinței civice a elevilor, viitorii cetățeni maturi ai societății

Obiectivele educaționale ale activității

– să sesizeze problemele cartierului în care trăiesc, dar și să identifice instituțiile sau persoanele responsabile de rezolvarea acestora;
– să îşi asume responsabilităţi, militând pentru afirmarea drepturilor lor;
– să contribuie la dezvoltarea comportamentului participativ al celor apropiați;
– să completeze oferta educativă a şcolii şi a familiei, prin implicarea elevilor înşişi, ca ofertanţi de educaţie;
– dezvoltarea valorilor civice ale elevilor, valori atât de necesare într-o societate democratică.

Relevanța activității

Scrisoare către domnul primar este un proiect care propune educarea elevilor pentru cunoaşterea drepturilor şi a responsabilităţilor care le revin în calitate de cetățeni activi. Diversitatea problemelor cu care se confruntă în vecinătatea locuințelor lor îi ajută să înțeleagă mai bine care sunt ariile de atribuții ale celor mai importante instituții din urbe, prin ce societăți de utilitate publică sunt gestionate problemele generale ale micii societăți care este populația municipiului în care trăiesc. Prezentarea ca atare a problemelor îi acomodează pe cei mici cu folosirea limbajului adecvat astfel încât să transmită mesajul, cu folosirea unui suport vizual ce să ajute la prezentările făcute, exersând astfel primele elemente de reflectare a societății în care trăiesc.