Descriere

Proiectul ,,Scratch și… goool!” este un exemplu de bună practică datorită transferului elementelor programate cu ajutorul Scratch, pe terenul de fotbal. Toate mișcările jucătorilor au fost create pe computer și traduse în situații reale din fotbal. Intenția noastră a fost să arătăm că programarea este legată de viața reală. În proiect au participat 21 de elevi, cu vârsta între 9-11 ani, de diferite etnii printre care croată, rromă, nigeriană, procentul fete-băieți fiind aproximativ egal (știm că fetele sunt o categorie slab reprezentată în domeniul STEM!).
Propunându-ne ca programarea să se desfășoare nu doar ca un simplu exercițiu, am dezvoltat, prin activitățile realizate, capacitatea elevilor de organizare optimă a acțiunilor de planificare a ideilor, de transfer a cunoștințelor, dar și capacitatea de gândire critică și rezolvare de probleme prin aplicarea conceptelor în situații concrete de viață. Prin realizarea legăturii între fotbal și programare am dezvoltat creativitatea și capacitatea de inovare. Lucrul în echipă a dezvoltat competențele de colaborare.

Prin participarea la această selecție națională dorim să creștem impactul unui eveniment premiat în cadrul competiției internaționale Meet and Code 2018 (https://www.asociatiatechsoup.ro/blog/castigatorii-competitiei-meet-and-code-2018). Proiectul ,,Scratch și… Goool!” a fost declarat câștigător la categoria Kick and Code, datorită implicării tuturor participanților în activități, după cum reiese și din site-ul realizat de către unul dintre elevi (https://bogdanmin8.wixsite.com/proiecteprogramare/scratch-si-gool).

Astfel, grupul-țintă a conștientizat că programarea poate fi la îndemâna oricui, că nu rămâne doar la nivel de coduri, ci are corespondențe în viața de zi cu zi. Pentru derularea activităților de programare am implicat specialiști de la Clubul Copiilor din Turda. Elevii au jucat un meci de fotbal programat, executând mișcările simulate în prealabil pe calculator. Pentru aceasta, au avut nevoie de cunoștințe de programare, dar și cunoștințe de orientare geografică. Conducerea mingii printre jucători s-a făcut după anumite reguli, iar executarea corectă a codurilor s-a finalizat cu înscrierea golului. Descrierea detaliată a activităților proiectului se găsește accensând link-ul https://steamonedu.eu/platform/node/33.

Scopul activității

Proiectul a avut drept scop creșterea încrederii în programare tocmai pentru că accentul a fost pus pe realizarea de conexiuni între lumea reală și cea a tehnologiei.

Obiectivele educaționale ale activității

• Cunoașterea și utilizarea adecvată a principalelor concepte teoretice specifice limbajului de programare Scratch;
• Utilizarea funcționalităților de bază specifice pentru programarea în limbajul Scratch;
• Proiectarea unui traseu al roboților care să permită accesul la anumite puncte de reper;
• Cunoașterea modalităților practice de transfer al conceptelor teoretice către echipamente electronice mobile și utilizarea lor în formate specifice.

Relevanța activității

Propunându-ne ca programarea să se desfășoare nu doar ca un simplu exercițiu, am dezvoltat prin activitățile realizate, capacitatea elevilor de organizare optimă a activităților, de planificare a ideilor, de transfer a cunoștințelor, capacitatea de gândire critică și rezolvare de probleme, prin aplicarea conceptelor în situații concrete de viață. Prin crearea unei legăturii între fotbal și programare am dezvoltat creativitatea și capacitatea de inovare. De asemenea, lucrul în echipă a dezvoltat competențele de colaborare după cum reiese din feedback-ul elevilor: https://www.facebook.com/watch/?v=457672067965749. Ca rezultate cuantificabile ale proiectului menționăm formarea în domeniul programării a 21 de elevi, cu vârstele cuprinse între 9-11 ani, care a constat în cel puțin 9 ore de programare efectivă și cel puțin 5 ore de aplicare în teren a codurilor, 1 blog al proiectului realizat de unul dintre elevii participanți, care conține interviuri, fotografii, videoclipuri și cel puțin 5 programe în Scratch care să redea mișcări ofensive, transferabile pe terenul de fotbal (https://bogdanmin8.wixsite.com/proiecteprogramare/scratch-si-gool).