Descriere

„Şcoala marionetelor” este un concept propriu, introdus în clasa pregătitoare, care se bazeaza pe folosirea tehnicilor din domeniul teatrului aplicat, alături de jocul de rol şi învăţarea experienţială. Aceste tipuri de activităţi se distanţează de transmiterea formală de informaţie şi asigură spaţiu învăţării bazate pe descoperire, experimentare, totul desfăşurându-se într-o atmosfera destinsă, într-un mediu interactiv. Făcând permanent apel la spiritul ludic şi la dragostea pentru joc, copiii îşi risipesc inhibiţiile, creşte motivaţia pentru învăţare, curiozitatea, în acelaşi timp fiind încurajată spontaneitatea şi impulsionată creativitatea.
Marionetele pot fi folosite cu succes în orice demers didactic, având astfel ocazia de a pune în prim plan elevii şi de a-i sprijini să devină organizatori ai propriilor activităţi, valorificându-le şi abilităţile de cooperare, colaborare.

Scopul activității

Crearea unui mediu de învăţare interactiv, ce oferă siguranţă şi provoacă la iniţiativă, descoperire şi interrelaţionare.

Obiectivele educaționale ale activității

  • Dezvoltarea competenţelor personale: încredere în sine, autocontrol, capacitate de adaptare, iniţiativă, optimism.
  • Dezvoltarea competenţelor sociale: empatie, toleranţă, cooperare, comunicare eficientă, soluţionarea conflictelor, spirit de echipă.
  • Relevanța activității

    Proiectul „Şcoala marionetelor” s-a dovedit a fi calea spre …”îmi place la şcoală”, chiar şi în cazul elevilor cu dificultăţi de învăţare sau al celor cu risc de abandon şcolar. Copiii vin la şcoală cu sentimentul că aparţin unei mari familii, ai cărei membri se ajută reciproc, se susţin şi învaţă unii de la alţii. În grupuri mici interactive, prin intermediul marionetelor, elevii îşi pun unii altora întrebări în legătură cu conţinutul predat, clarifică noţiuni mai puţin înţelese, nefiind acceptată critica sau etichetarea. Astfel, toţi se simt acceptaţi şi ajutaţi, căci văd că greşeala, neştiinţa sau dificultatea de a înţelege ceva nu sunt stigmatizate.

    Cea mai importantă metodă de a-l atrage pe copil spre şcoală este jocul, sinonim cu bucuria, energia şi creativitatea. Uneori, pe măsură ce elevul creşte, şcoala şi învăţarea tind să fie considerate mai importante decât joaca, dar nu trebuie să uităm, însă, că este cea mai bună cale spre dezvoltarea inteligenţei sociale şi emoţionale, dar şi calea spre achiziţii de calitate. Aşadar, la „Şcoala marionetelor” ne jucăm învăţând şi învăţăm jucându-ne, fără teama de a fi ironizaţi sau marginalizaţi. Cum să nu îţi doreşti să vii la şcoală, atunci când te întâmpină, zilnic, Moş Alfabet?…

    Cum să nu explorezi o întreagă lume chiar în sala de clasă?. De la vulcanul de pe Marte şi până la gheţarii Antarcticii.