Descriere

Prin activităţile şcolare şi extraşcolare derulate am încercat să implic toţi elevii clasei, învăţând prin joc, învăţând să ne permitem să punem întrebări dacă nu ştim ceva.Copiii cu care lucrez sunt din mediul rural, unii dintre ei provenind din familii cu mare risc de abandon şcolar, de etnie romă, copii ai căror părinţi sunt analfabeţi, copii ai căror părinţi nu sunt integraţi pe piaţa muncii, copii care nu au frecventat grădiniţa, care au reuşit să se integreze în colectivul de elevi cu greu, dar pe care am reuşit să îi învăţ să accepte pe colegi, să se adreseze adecvat vârstei, să relaţioneze, să scrie , să citească şi mai cu seamă să se iubească.Cea mai mare problemă pe care am întâlnit-o la unii dintre ei a fost capacitatea de comunicare şi relaţionare şi mai cu seamă de rezolvare a problemelor pe care le întâmpina pe cale paşnică.

Scopul activității

Creşterea calităţii actului educaţional prin participarea la activităţi şcolare şi extraşcolare, capacitate de adaptare la condiţiile şcolare, responsabilitate competenţe de comunicare, relaţionare, implicare, dăruire, curiozitate.

Obiectivele educaționale ale activității

Implicarea elevilor în dificultate în activităţi extraşcolare şi extracurriculare;
Creşterea motivaţie pentru învăţare;
Oferirea de oportunităţi de interacţiune a elevilor cu noile tehnologii contribuind la creşterea echităţii prin acces la resurse.

Relevanța activității

Dragostea faţă de elevi, faţă de semeni, implicarea mea la nivel de comunitate prin participarea la diferite întâlniri, prin activităţi din diferite proiecte, dezbateri a dus în rândul elevilor rezultate bune de promovare , de participare la activităţile din şcoală şi din afara şcolii, de care eu sunt mulţumită, reuşind să diminuez fenomenul de absenteism şi abandon şcolar specific categoriilor defavorizate, dezvoltând la elevi cât şi la părinţi conştientizarea importanţei educaţiei. In anul şcolar 2018-2019 am avut un număr de 472 de absenţe nemotivate, iar pentru anul şcolar 2019-2020 un numar de 176 absenţe nemotivate aceasta dovedind că am reuşit să reduc numărul absenţelor nemotivate adică ridicarea frecvenţei la orele de curs.