Descriere

Contextul pandemic ne-a oferit multe oportunități de dezvoltare, de reorganizare a activității didactice astfel încât să le oferim tuturor elevilor experiențe relevante de învățare. „ Școala din natură„ a fost un demers pe care l-am proiectat și aplicat pentru a veni în sprijinul elevilor, astfel încât aceștia să se implice activ și să fie co-creatori într-un spațiu unde să nu simtă atât de intens barierele pe care le impunea sala de clasă. O sală de clasă fără pereți oferă nenumărate resurse pe care profesorii le pot gestiona pentru a scoate la lumină măreția din fiecare copil. Prin proiectarea acestor activități am încercat să creez un mediu în care elevii să își dezvolte atât competențele specifice disciplinei Limba și literatura română, cât și abilitățile socio-emoționale, știind că învățarea se produce cu succes dacă urmărim să dezvoltăm autoreglarea, autoeficacitatea, conștientizarea socială și determinarea.
Primul pas a fost stabilirea activităților pe care urma să le desfășurăm în timpul anului școlar. Pornind de la această etapă, elevii au ales un număr de trei activități pe care urma să le desfășurăm în aer liber. În această etapă am utilizat brainstorming-ul și conversația, elevii dovedind o mare capacitate de adaptabilitate. Odată setate activitățile, atenția a fost direcționată către organizarea acestora, astfel încât să fie relevante pentru fiecare copil. Elevii au lucrat atât individual, cât și în echipe, dând dovadă de colaborare eficientă și de ascultare activă a coechipierilor. Activitățile au început cu momente de conectare, care au asigurat că elevii sunt pregătiți și dornici să se implice. Am utilizat metode nonformale, elevii fiind extrem de atrași de „ vânătoarea de comori „ întrucât au exersat abilități noi, dar și competențe precum gândirea critică. Activitățile au avut un puternic caracter interdisciplinar și transdisciplinar, elevii făcând apel la cunoștințe și din alte arii curriculare.