Descriere

Tema lecției de recapitulare-sistematizare a fost anunțată la finalul orei precedente, astfel elevii și-au recapitulat cunoștințele referitoare la întocmirea diverselor tipuri de texte: narativ, descriptiv literar, descriptiv nonliterar și s-au pregătit pentru desfășurarea unei activități în aer liber.(perne de șezut, pături)
Cei 27 de elevi au fost împărțiți în șapte grupe.
Fiecare grupă a avut la dispoziție 5 minute pentru a căuta în curtea școlii un element din natură care să devină sursa de inspirație pentru redactarea tipurilor de texte anunțate.
Echipele și-au ales: doi melci, un păianjen, o planta de lucernă, frunze de nuc, frunze de tei, un mac de câmp. Acestea urmau să devină temele de lucru.
După ce și-au ales „tema”, respectiv sursa de inspirație, elevii și-au împărțit sarcinile de lucru în echipă, în funcție de preferințe: un elev redactează un text narativ având ca personaj elementul din natură, un elev va realiza o descriere literară, unul o descriere științifică prin care va prezenta informațiile științifice despre obiectul ales, unul va realiza un desen, iar la final, toată echipa se va gândi și va găsi modalitatea de a aplica practic cunoștințele dobândite la matematică.
Pentru ultima sarcină de lucru am colaborat cu dna profesoară de matematică care ne-a dat câteva sugestii: astfel elevii au calculat lungimea tulpinii florii de mac și a lucernei aplicând teorema unghiului de 30ͦͦ de grade, au calculat viteza de deplasare a melcului și a păianjenului în m/s și au calculat aria frunzelor de nuc/tei și lungimea lor.