Descriere

Școala Gimnazială Porumbacu de Jos aparține mediului rural. Cei mai mulți elevi înscriși provin din medii defavorizate: copii orfani, copii crescuți de rude, copii cu părinți plecați în străinătate, copii cu cerințe educaționale speciale, copii care provin din localități izolate sau foarte sărace și copii aflați în risc de abandon școlar din cauza rezultatelor școlare foarte slabe. Școala de vară desfășurată în mediul on-line și în perioada vacanței de vară, reprezintă un context educațional care favorizează învățarea continuă și dezvoltarea armonioasă a copiilor indiferent de mediul social din care provin. Fiecare copil participant la activitățile proiectului, reprezintă un plus valoare pentru comunitatea în care trăiește, datorită unicității și talentului artistic nativ pe care îl posedă și pe care îl poate promova. Proiectul s-a desfășurat în luna august 2020, timp de 5 zile, prin ateliere creativ-artistice și tehnico-științifice la care copiii, folosind mediul on-line, au participat cu sprijinul părinților și îndrumarea permanentă a cadrelor didactice coordonatoare. Elevii au realizat lucrări pe următoarele 4 domenii de activitate, reunite sub tema comună – valorificarea potențialului artistic și creativ autohton – evidențiind astfel, caracterul interdisciplinar al proiectului: lectură și caligrafie în aer liber, pictură pe pietre de râu sau scoarță de copac, modelaj artistic, realizarea unor hărți zonale / pliante care să evidențieze potențialul turistic al zonei Porumbacu, interpretarea de cântece în limba engleză și redactarea unor texte motivaționale cu scopul evidențierii rolului mișcării în aer liber (zonă rurală) în menținerea sănătății. S-au realizat schimburi de experiență cu școlile vecine: Școala Gimnazială Avrig (mediu urban), Școala Gimnazială Cârța (mediu rural), Școala Gimnazială „Badea Cârțan” Cârțișoara (mediu rural), punctând interevaluarea lucrărilor copiilor implicați în proiect, prin folosirea mediului on-line (Zoom, Meet, WhatsApp). Pentru buna desfășurare a activităților proiectului, au contribuit activ părinții elevilor înscriși, prin susținere și încurajare și reprezentanții comunității locale: Primăria Porumbacu de Jos / Consiliul Local și Biserica Greco-Catolică „Sfântul Nicolae” prin sprijin logistic, donații și posibilitatea de promovare a talentului copiilor prin instituțiile partenere. Pentru toți copiii s-au pregătit diplome, premii și rechizite obținute din donații.