Descriere

Proiectul a avut la bază metode moderne de educație nonformală: cafenea publică, open space, photo voice, expoziție vie, iar elevii au lucrat pe grupe, urmărindu-se cooperarea, colaborarea, empatia, încurajarea lucrului pe echipe. Activitatea a fost organizată interdisciplinar, fiind îmbinate Limba română, limba engleză, pictura, muzica, biologia, fapt ce i-a impresionat pe elevi când au primit sarcinile de lucru interactive, atractive și inedite.

Scopul activității

„Școala de vară în stil nonformal” a avut ca scop creșterea motivației elevilor de a se implica activ în activitățile extrașcolare, precum și stimularea elevilor prin metode și tehnici de educație nonformală pentru a preveni declinul social și pericolul dificultăților de adaptare la standarde ridicate.

Competențe de format / dezvoltate elevilor

A format elevilor capacități de relaționare între ei, aptitudini de exprimare culturală, însușirea deprinderilor de autonomie personală, aptitudini și competențe civice, sociale, interculturale, antreprenoriale, aptitudini și competențe științifice, de comunicare în limba engleză. Aptitudini și competente de învățare Learn to Learn.

Relevanța activității

Activitatea a susținut implicarea elevilor din grupuri vulnerabile: elevi în plasament, elevi din familii monoparentale, cu părinți plecați în străinătate, elevi aflați în pragul de abandon școlar, elevi cu CES, etc. pentru a susține mișcarea integraționistă, stimularea implicării elevilor la viața școlii/comunității, deoarece aceste categorii de elevi aflate în pericol de excludere au nevoie de activități de implicare activă, de creare a unor legături pentru a-i stimula să se implice activ.