Descriere

Proiectul a fost gândit ca o experiență de învățare pe parcursul vacanței de vară, adresat elevilor Școlii Gimnaziale „Niculae Popinceanu” Mihoveni, structură a Școlii Gimnaziale „Dimitrie Păcurariu” Șcheia. Mulți dintre elevii acestei școli provin din medii familiale defavorizate, fie datorită faptului că mulți părinți sunt plecați la muncă în străinătate, fie că provin din familii monoparentale sau dezorganizate, fie datorită problemelor de sănătate sau dezvoltare mentală, dovedite prin certificatele de adaptare curriculară. Dat fiind faptul că nu s-a reușit acoperirea cu cadre didactice calificate din toate ariile curriculare, am hotărât să dezvoltăm ideea la nivelul catedrei de Limbă și comunicare, și am decis să ne adresăm tuturor elevilor pasionați de studiul limbii engleze. Așadar, interesul pentru această limbă a fost singurul criteriu de selecție al participanților, iar activitatea s-a transformat dintr-un proiect local într-unul zonal, iar apoi județean. În calitate de organizator, am ținut legătura cu părinții elevilor și am fost atentă la nevoile acestora, facilitând și respectând dreptul la educație al tuturor participanților, printre ei aflându-se și copii cu tulburări de învățare din spectrul autist.
Proiectul Școlii de vară „English as a Jar of Knowledge” poate fi transferat și adaptat oriunde poate fi identificată dorința de învățare, de depășire a limitelor personale, de autodezvoltare și evoluție profesională.

Scopul activității

Proiectul are ca scop dezvoltarea abilităților de viață folosind limba engleză ca limbă principală de comunicare.

Obiectivele educaționale ale activității

a. Antrenarea elevilor în activități diverse conform nevoilor, intereselor și abilităților lor;
b. Lărgirea orizontului de cunoaștere referitor atât la utilizarea limbii engleze, cât și la cunoștințele generale;
c. Implicarea în activități de public speaking având drept consecință creșterea stimei de sine.

Relevanța activității

Rezultatele: – 20 de ateliere de lucru; – peste 100 de elevi implicați activ; – 17 traineri în regim de voluntariat ; – 5 voluntari (elevi, studenți, profesori învățământ primar) .