Descriere

Fiind instiutuție de educație în sistem privat, asigurăm Școala de vară în baza contractului educațional (încă din 2013 de când am inițiat și coordonat acest proiect) care reprezintă o componentă importantă a ofertei noastre educaționale. Pe parcursul a șase săptămâni – 30 de zile din vacanța de vară– există 6 teme distincte abordate în fiecare săptămână. Acestea sunt alese în concordanță cu particularitățile de vârstă ale copiilor și specificul instituțional. Apelăm la o abordare integrată a conținuturilor de învățare în contextul unor activități specifice educației nonformale, în colaborare cu voluntari din diverse instituții și organizații. Programul zilnic este de 8 ore, ceea ce facilitează ieșirile în împrejurimile orașului, respectiv un program complet și complex care se transformă astfel în frumoase zile de vacanță pline de acțiuni și experiențe plăcute.

Scopul activității

Dobândirea de cunoștințe și abilități în contextul educației nonformale

Obiectivele educaționale ale activității

  • identificarea unor activități specifice învățării experiențiale;
  • organizarea activităților săptămânale pe teme stabilite de către fiecare coordonator;
  • conceperea planurilor zilnice de activitate;
  • evaluarea activității zilnic, săptămânal și la finalizarea proiectului;
  • consemnarea activităților într-un jurnal de proiect ;
  • exersarea cunoștințelor de limbă engleză și germană în context nonformal;
  • implicarea voluntarilor în acțiunile proiectate.
  • Relevanța activității

    Vacanța de vară este pe cât de necesară pe atât de ofertantă în acțiuni și activități menite să îl aducă pe copil mai aproape de școală și de profesori. Școala de vară poate reprezenta pentru copiii aflați în risc (abandon școlar, mediu socio-cultural nociv, experiențe și chiar traume cauzate de bullying, venituri financiare foarte mici ale familiei, dezastre naturale ș.a) o reală șansă în a transforma experiența dintr-o lecție încorsetată într-o programă școlară și standarde de evaluare uneori rigide într-o lecție bazată pe experiența directă a lui și a celor alături de care învață cu zâmbetul pe buze și motivație vizibilă în ochii profesorului ,,fără catalog”. Copiii au nevoie de o școală prietenoasă, iar școala aceasta prietenoasă nu poate sta închisă pentru ei timp de trei luni, eventual deschisă doar pentru examenele de corigență. Comunitatea de profesori și comunitatea locală (din zonele rurale sau școlile din cartierele mărginașe) pot transforma – cu resurse puține, dar multă implicare – o perioadă în care unii copii uită și puținele cunoștințe dobândite, într-o oportunitate de a-și petrece vacanța învățând prin joc și bunădispoziție. Muzica și dansul pot capta atenția, scrisul cu creta pe asfalt poate menține interesul, iar un laptop sau un calculator pot reprezenta o fereastră spre lumea care poate părea undeva departe sau neprietenoasă. Existența și rutina unui ,,circle time” cu grijă pregătit pot reprezenta cea mai firească și noninvazivă terapie pentru orice emoție sau experiență neplăcută și dificil de gestionat.