Descriere

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag elevul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la formarea personalităţii. În acest sens, consider că şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme.
În activitatea mea, de 34 de ani în învăţământul primar, am încercat să-l privesc pe copilul cu care lucrez nu ca pe adultul în miniatură, ci ca pe un om în continuă dezvoltare, am căutat să-mi organizez astfel activităţile încât să trezesc elevilor mei curiozitatea. Am încercat și am reușit să transmit elevilor ca valori, lucrul în echipă, comunicarea, utilizarea tehnologiilor TIC, capacitatea lor de a lua decizii, gândirea critică, stima de sine, echitatea în educație, toleranta și respectul reciproc.

Scopul activității

Îmbunătăţirea capacității elevilor de a înţelege ce şi cum învaţă, să ofere oportunitatea unui proces planificat de învăţare şi să îşi asume responsabilitatea procesului de învăţare individual. De asemenea, proiectul îşi propune să îi înveţe pe elevi să devină mai independenţi, eficienţi şi încrezători în propriile puteri, să îşi asume responsabilitatea pentru propriile acţiuni.

Obiectivele educaționale ale activității

 • Dezvoltarea identității și conștiinței de sine;
 • Autocunoașterea și dezvoltarea autocontrolului;
 • Conștientizarea și exprimarea emoțiilor și trăirilor;
 • Reducerea anxietăților și descărcarea tensiunilor;
 • Dezvoltarea abilităților de comunicare și cooperare;
 • Creșterea stimei de sine;
 • Dezvoltarea empatiei și a respectului față de ceilalți;
 • Dezvoltarea creativității și a spontaneității;
 • Antrenarea atenției și a memoriei.
 • Relevanța activității

  Rezultatele obținute în urma derulării activităților au fost atinse și de elevii din familii monoparentale (3 elevi din 27), de elevii mai timizi (5 elevi din 27) sau de cei cu un ritm de învățare mai lent (2 elevi din 27). Elevii au înregistrat progrese considerabile și datorită faptului că educația non-formală este mai flexibilă și are un caracter mai puțin rigid.

  Apreciez că rezultatele au condus la creșterea stimei de sine, dezvoltarea inteligenței emoționale și la schimbarea atitudinii față de școală și învățare. Desfășurarea activităților într-un cadru nonformal a permis elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.