Descriere

Activitatea a constat în derularea unui concurs de creație digitală „Tabla interactivă”, cu două secțiuni distincte – 1. „Eticheta alimentelor” (realizarea de către elevi a unor prezentări multimedia legate de diferite alimente (informații nutriționale, istoria respectivelor produse, aditivii alimentari și rolul lor pozitiv/negativ asupra sănătății umane etc) și o expoziție-concurs de creație plastică pe aceeași temă, folosind diferite tehnici; și 2. „Descrieri geografice” (activitate de colectare de informații legate de diferite zone din țara noastră, intens promovate sau mai puțin cunoscute, și realizarea de prezentări multimedia a acestor zone. Proiectul a presupus și folosirea mijloacelor multimedia în activitățile din cadrul programului școală după școală.
Activitățile au avut un caracter interdisciplinar: biologie, ed. pentru sănătate, ed. tehnologică, T.I.C., geografie, ed. plastică și au fost realizate în parteneriat cu Kaufland România și Asociația Act for Tomorrow, proiectul primid din partea partenerilor o finanțare de 4669 de lei, finanțare folosită pentru achiziționarea unui laptop și a unei multifuncționale ce au fost conectate la tabla interactivă din sala de Științe și a unor atlase de biologie, geografie și hărți geografice ce au fost oferite ca premii elevilor.

Scopul activității

Asigurarea unui cadru optim de lucru, prin folosirea unor instrumente din domeniul TIC (tabla interactivă, laptop, multifuncțională), pentru desfășurarea unor activități școlare și extrașcolare menite să atragă elevii spre școală, să prevină riscul abandonului școlar și eșecul școlar, să stimuleze creativitatea elevilor și participarea acestora la diferite activități non-formale, extrașcolare, competiții școlare și sporirea interesului pentru disciplinele studiate în cadrul programului orar clasic.

Obiectivele educaționale ale activității

Activitate în cadrul proiectului – concursul școlar „Tabla interactivă” cu două secțiuni – „Eticheta alimentelor” (septembrie 2019) și „Descrieri geografice” (octombrie, noiembrie, decembrie 2019) pentru 40 de elevi din ciclul gimnazial; copiii realizează, folosindu-se de instrumente multimedia, lucrări artistice în format A4 prin care să promoveze un regim alimentar sănătos, prezentari multimedia pentru promovarea unei alimentații sănătoase și prezentări multimedia cu diverse zone geografice din țara noastră, dezvoltând și cultivând în rândul elevilor noțiuni și practici legate de alimentația sănătoasă, de stilul de viață sănătos, sănătatea mediului și noțiuni legate de geografia națională (forme de relief, resurse, demomgrafie etc); dezvoltarea competenței-cheie comunicare în limba maternă, elevii căutând și colectând materiale din diferite resurse și prezentându-le prin formularea unor argumente convingătoare, adaptate contextului proiectului, dar și dezvoltarea de competențe de bază în domeniul științelor și tehnologiilor, prin apreciere critică şi curiozitate, interesul pentru problematica etică şi respectul pentru siguranţă şi dezvoltare durabilă, în particular în privinţa progresului ştiinţific şi tehnologic în legătură cu sinele, familia, comunitatea şi problemele globale;
– folosirea bazei materiale (tabla interactivă, laptop, multifuncțională) astfel încât să vină în sprijinul actului educativ școlar și extrașcolar prin utilizarea acestor mijloace în activitatea didactică de predare-învățare-evaluare (cel puțin o dată pe săptămână, în sala de științe a școlii), de acestea beneficiind toți elevii ciclului gimnazial (40 de elevi) și o parte din elevii ciclului primar (cel puțin o grupă de 12 elevi) în timpul activităților de tip școală după școala (cel puțin o dată pe săptămână); obiectivul propus dezvoltă în rândul copiilor învățarea prin descoperire și abilitățile tehnice (tehnoredactare, utilizarea de browsere și site-uri pentru găsirea informațiilor etc); acest obiectiv a urmărit dezvoltarea în rândul copiilor a competențelor de bază în domeniul științelor și tehnologiilor și competențele digitale prin atitudine critică şi reflexivă faţă de informaţia disponibilă, responsabilitate în folosirea mijloacelor interactive, interes pentru implicarea în comunităţi şi reţele pentru scopuri culturale, sociale şi/ sau profesionale.
– atingerea nevoii de formare a cadrelor didactice în folosirea eficientă a mijloacelor TIC în activitatea didactică (după terminarea perioadei de implementare a proiectului, mijloacele multimedia achiziționate prin proiect sunt folosite și de alte cadre didactice interesate de a-și îmbunătăți activitatea de predare/evaluare; este folosită tabla interctivă din sala de științe, laptopul și multifuncționala pentru editare și imprimare de fișe de lucru, creare de lecții interactive / format digital etc) atrăgând astfel elevul către școală, scăzând riscul de părăsire timpurie a școlii, a eșecului școlar.

Relevanța activității

Rezultatele proiectului au constat în: realizarea a 20 de lucrări grafice în format A4 și 10 prezentari multimedia (prezentari PPT, filmulete de scurt-metraj etc) prin care se promovează un regim alimentar sănătos, lucrări ce au fost expuse in cadrul expoziției-concurs „Eticheta alimentelor” – slide 3; 10 prezentări PPT în cadrul concursului „Descrieri geografice” – slide 4; folosirea săptămânală a mijloacelor multimedia din sala de Știinte în activitățile de tip școală după școală; promovarea folosirii mijloacelor multimedia in activitatea didactică, sporind interesul elevilor pentru școală și pentru activitățile extrașcolare, stimulând creativitatea elevilor – slide 5. Elevii participanți la activități au primit diplome, atlase de biologie, geografie și hărți geografice drept premii – slide 3