Descriere

in activitățile suport pentru învățarea online propuse, am dorit să aduc în fiecare casă de pitic (elevii mei formează ”Clasa piticilor”) atmosfera din sala de clasă, reconstruind în mediul online, experiențe de învățare cu care elevul-piticul din clasa I, era familiarizat. Am căutat să evit vreun transfer al responsabilităților învățătorului sau ale organizării studiului, în sarcina părintelui (rolul acestuia fiind de a asista/supraveghea/sprijini la nevoie activitatea copilului). În acest sens, am apelat în principal la resursele utilizate în mod frecvent în activitatea desfășurată în sala de clasă și preferate de elevi, cărora le-am dat caracter interactiv sau le-am transformat în ”jocuri pe calculator”, folosind aplicații digitale (liveworksheets sau learningapps). Am cercetat multe din platformele recomandate de coordonatorii proiectului CRED sau de MEC în această perioadă și m-am oprit, preluându-le spre a le folosi în activitatea mea cu clasa de elevi, pe acelea care mi-au oferit posibilitatea de a orienta/dirija activitatea de învățare a elevilor pas cu pas, aceștia putând să-și îndeplinească rolul de elev-actor al propriei experiențe de învățare și de a-l ajuta pe părinte să ”înțeleagă” cum trebuie să trăiască, alături de copil, această experiență. Nu în ultimul rând, am căutat să trăim ”absența”, alinând doruri și ținând aproape unii de ceilalți

Scopul activității

Stimularea interesului pentru învățare prin utilizarea unor aplicații digitale în activarea cunoștințelor anterioare și înregistrarea/asimilarea cunoștințelor noi

Obiectivele educaționale ale activității

– Manifestarea interesului pentru parcurgerea temelor propuse pentru învățare
– Utilizarea în învățare a unor funcţii şi aplicaţii simple ale dispozitivelor digitale din mediul apropiat, cu sprijin din partea adulţilor
– Identificarea/clarificarea elementelor pe care le presupune sarcina de lucru înainte de începerea unei activități de învățare
– Concentrarea atenţiei, perseverență în lucrul la o sarcină până la finalizarea corespunzătoare şi verificarea propriei activităţi
– Asumarea unor roluri şi responsabilităţi prin participarea la activitățile de învățare propuse în context digital

Relevanța activității

Dacă e să mă raportez la mesajele lăsate de elevii care au parcurs temele, acestea fac referire la aspectul ”interesant”, ”distractiv”, la ”frumusețea temei” sau ”plăcerea” de a lucra o anumită activitate. Evident că se face referire și la dificultățile inerente începutului (unii părinți au făcut aprecieri legate de nevoia de acomodare cu platforma, lucru normal să se întâmple). S-au făcut și precizări legate de modul în care aspecte tehnice au influențat corectitudinea unui răspuns, fapt ce demonstrează că ne-am atins scopul ce viza asumarea unor roluri/responsabilități în învățare și care ne-a dat posibilitatea de a clarifica aspecte ce țin de sarcina de învățare. Nu în ultimul rând, am reținut la acest capitol, ”pupicii” și mesajele care invocă ”dorul”, altă finalitate atinsă, mai presus de rapoarte și statistici. A se vedea punctele B, C – dovezi B.2, C.2 și folderul B.2