Descriere

În Săptămâna Școala Altfel am implementat, la clasa pregătitoare, proiectul interdisciplinar Școala AltfeL, noi frontiere, sincron și asincron, abordând câte un conținut în fiecare zi. Zilnic, momentele de evocare au fost realizate prin Lecțiile cu Paxi, sub forma întâlnirii de dimineață. Paxi, mascota ESA, îi familiariza cu conținutul ce urma a fi parcurs. Luni, după ce au mers într-un tur virtual pe planeta lui Paxi, au scris și au analizat fonetic cuvinte cheie, folosind OneNote, Jamboard. Au finalizat, colorând digital lumea lui Paxi. Marți și miercuri, am continuat călătoria prin Sistemul Solar. Elevii au identificat planetele 3D, utilizând Stellarium, le-au clasificat după criterii date (culoare, mărime), le-au ordonat în funcție de distanța față de Soare, utilizând hârtie igienică și măsurând neconvențional, specific clasei pregătitoare. Fiecare elev și-a ales planeta preferată, a întocmit o listă (scris/ desenat) cu 10 lucruri pe care le-ar lua în călătoria către destinația aleasă. Am încheiat, fotografiindu-ne în spațiu cu app NASASelfie. Joi, am descoperit constelațiile. Și-au creat propriile constelații, pornind de la numărul de litere din numele fiecăruia. Vineri, au ascultat Povestea lunii, prezentată cu ajutorul ozoboților. Folosind aplicația Wordwall, elevii au descoperit informații științifice despre primul om pe Lună, fazele ei, adăpostul lunar. Am lansat o provocare, participarea la concursul european „Moon contest”, elevii realizând original LUNA.

Scopul activității

Creșterea interesului elevilor pentru studierea Științelor Spațiale și Astronomiei, disciplinelor specifice domeniilor STEAM (Științe, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică) interdisciplinar cu disciplinele specifice literației

Obiectivele educaționale ale activității

1. utilizarea aplicațiilor (Wordwall, LearningApps, Jigsawplanet, Jamboard, OneNote, NASASelfie), softurilor (Stellarium), platformelor educaționale (Classroom, ESA Kids), celor mai mici roboți programabili (oozoboți) pentru dezvoltarea competențelor digitale;
2. descrierea unor elemente și a unor fenomene specifice spaṭiului cosmic, utlizând măsuri neconvenționale (M.E.M. 6.1.), analizând fonetic cuvinte (C.L.R.1.3.), realizarând produse finite ale activităṭii, de tip colaj/ machetă (A.V.A.P.2.2)/ fișă de lucru, folosind tehnici la alegere, exprimându-și ideile şi trăirile personale, în aplicaţii simple și complexe, specifice disciplinelor STEAM și celor de literație;
3. manifestarea interesului pentru cunoașterea spaṭiului cosmic și promovarea descoperirii acestuia prin diverse activităṭi, identificând hobby-urilor, jocurilor şi activităţilor preferate, realizând o listă, participând la competiții (D.P.3.3).
Notă: *A.V.A.P. – arte vizuale și abilități practice, C.L.R. – comunicare în limba română, D.P. – dezvoltare personală, M.M. – matematică și explorarea mediului
*6.1., 1.3., 3.3., 2.2. – competențe din programa școlară, clasa pregătitoare.

Relevanța activității

256 produse ale activității încărcate pe Classroom (postere, machete, desene, colaje, poze etc.), dezvoltând competențele cheie ale elevilor precizate în obiectivele 1-3; participarea a 80% dintre elevi la competiția „Moon contest”, competiție organizată în cadrul „ESA Kids”, exprimându-și ideile,trăirile personale în colaje/machete, rezultând și cu 1 lucrare câștigătoare–ob. 2-3; elaborarea a 3 RED-uri, împreună cu eleve de liceu de la profilul pedagogic-ob.1. Impactul proiectului a fost unul pozitiv asupra elevilor, aspect rezultat din feedbackul primit de la elevii clasei și elevele de pedagogic, din calitatea produselor realizate și încărcate pe platforma Classroom, din procentul de 100% de participare activă a tuturor elevilor (motivație intrinsecă, deoarece elevii au ales tema săptămânii), dar și exprimarea dorinței de continuitate printr-o programă de curs opțional, participarea la alte proiecte, activități asemănătoare.