Descriere

Viaţa copilului nu se rezumă doar la studiu, doar la acumularea de cunoştințe în vederea exercitării unei profesii sau pentru cultura generală. Copilul are nevoie de relaxare şi aceasta trebuie să se realizeze într-un mod cât mai plăcut, cât mai atrăgător.
Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al asumării responsabilităților sociale.
Această perioadă dificilă prin care trecem ( distanțarea socială), școala online, își lasă amprenta mult asupra dezvoltării copiilor, afectându-i din punct de vedere emoțional și producând modificări în comportamentul acestora. Sunt afectate comportamentele de socializare, dar și aspecte ce țin de motivația de a se implica și de a participa activ la activități de învățare.
În acest sens, am propus și derulat împreună elevii mei, o serie de activități extrașcolare, care au avut rolul de a contribui la dezvoltarea socio-emoțională a acestora, mai ales că acest an a constituit pentru ei debutul școlarității.
Grup țintă: 20 elevi
Clasa Pregătitoare C
„ A fost odată ca niciodată…”- Atelier de literatură
”Pietrele spun povești”- Atelier de pictură
”Sunt mic, dar șic”- Artistică
Să ne hrănim inteligent – Informativ-educativă
Elevii au talent – Cultural-artistică
Scopul proiectului este de a implica elevii clasei în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor specifice copiilor și care să respecte legislația în vigoare.
Obiectivele activității
– Dezvoltarea socio-emoțională a elevilor prin participarea acestora la extra curriculare propuse;
– Optimizarea cooperării, dezvoltarea empatiei și creșterea motivației, a stimei de sine;
– Manifestarea interesului pentru autocunoaștere și a atitudinii pozitive față de sine și față de ceilalți.
Relevanța activității
Elevii clasei pregătitoare C din orașul Petrila, județul Hunedoara provin din medii sociale diferite, majoritatea provenind din familii ai căror părinți sunt muncitori. Orașul însuși este declarat ca făcând parte din ”zonă defavorizată”. Mediul social nefiind unul favorabil dezvoltării socio-emoționale, consider că este de datoria mea să implic elevii în activități educaționale care să le dezvolte abilitățile sociale.
Parte importantă a acestui proiect a fost familia elevilor care au răspuns cu entuziasm provocărilor. Și elevii au fost deosebit de activi, implicându-se în activitățile propuse, dând dovadă de seriozitate și determinare. Proiectul a fost un real succes.
Doresc să continui acest proiect și în anii următori de școală aducând poate unele modificări în funcție de contextul social prin care trecem și de ce nu, ar putea fi implementat la nivel de unitate școlară.
Rezultate obținute:
Apariția sentimentului de apartenență la grupul clasei și identificarea propriei persoane în locul special pe care îl ocupă în colectivul de elevi chiar și pe perioada distanțării sociale în contextul pandemiei;
Dezvoltarea competențelor sociale și emoționale la elevii de vârstă școlară mică;
Manifestarea interesului pentru participarea la activitățile propuse.
Întreprinderea de activități extra curriculare are beneficii foarte variate care ating multe aspecte ale dezvoltării unui copil. Copiii erau obișnuiți ca aceste activități să se desfășoare în școală sau în diverse spații cu caracter educativ, alături de profesori. Inovația proiectului a constat în faptul că acestea s-au desfășurat în mediul familial, dând o notă subiectivă activităților membrii familiei devenind creatori, actori și regizori. Am învățat că se pot desfășura diverse activități recreative și în fața unui monitor, că se pot dezvolta abilități noncognitive, că elevii nu folosesc tehnologia doar pentru jocuri.