Descriere

Școala altfel a debutat cu poezia ”Poem pentru oameni” de Ionel Simota, poezie adresată nu doar elevilor, ci și părinților acestora în contextul pandemiei provocate de coronavirus, pentru a conștientiza pericolele și pentru a identifica măsurile de prevenire. După ce au citit, audiat sau vizionat o poveste sau o carte elevii și-au dovedit talentul creativ prin desen, pictură, colaj. Unii dintre ei au participat la concursul ”Țupi–Țup, căutătorul de povești”, concurs inițiat de Biblioteca Municipală ”George Sbârcea”–Toplița. Am utilizat jocuri interactive, lectura activă, exerciții de citire receptivă, tehnici art-creative, învățarea prin descoperire. Cu ajutorul revistelor, cărților, mijloacelor digitale, elevii au căutat informații despre viețuitoare, meserii, anotimpuri, confecționarea unor obiecte, sau despre coronavirus.
Activitățile s-au realizat online, cu ajutorul aplicației zoom, messenger, messenger video, whatsapp sau prin convorbiri telefonice cu elevii și părinții. S-au organizat dezbateri, discuții despre importanța cărților, a cititului, a timpului prețios petrecut în familie acasă.

Scopul activității

stimularea interesului pentru lectură al elevilor cu cerințe educative speciale și dificultăți de învățare;

Obiectivele educaționale ale activității

– dezvoltarea abilităților de lectură;
– dezvoltarea vocabularului și a abilităților de comunicare;
– utilizarea de tehnici și metode simple pentru identificarea de informații despre viețuitoare, meserii, virusul care a provocat pandemia etc.;
– exprimarea unor gânduri, păreri, emoții în legătură cu textele citite, vizionate, audiate sau cu situația în care ne aflăm;
– ilustrarea elementelor citite în texte, a informațiilor găsite prin intermediul creațiilor proprii;
– dezvoltarea creativității;
– formarea competențelor digitale și utilizarea în siguranță a echipamentelor;

Relevanța activității

Prin activitățile realizate, elevii s-au implicat activ în funcție de potențialul fiecăruia, au descoperit că și lectura, dar și mijloacele digitale pot fi surse ale cunoașterii și comunicării, au ilustrat mesajul celor citite în modalități diverse, au descoperit lucruri noi despre obiecte, ființe și fenomene din mediul apropiat și cunoscut. Au învățat să învețe, să caute, să utilizeze mijloacele TIC. Elevii au dovedit interes și creativitate în realizarea sarcinilor. Lectura dezvoltă capacitatea elevilor de a comunica pentru rezolvarea unor probleme școlare sau de viață.