Descriere

Proiectul educațional ”Școala – a doua casă”, a debutat cu activitatea ”Școala Părinților”, activitate în cadrul căreia părinților le-au fost explicate pe înțelesul lor avantajele școlarizării elevilor. Următorul pas s-a concretizat prin derularea unui proiect în parteneriat cu Consiliul Județean Sibiu în cadrul căruia elevii au primit rechizite școlare. De asemenea, elevii școlii au desfășurat un mini concert caritabil la Biserica Ortodoxă din localitate. Banii strânși au fost folosiți în scopul achiziționării de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru elevii nevoiași din școală și au fost organizate excursii la care au participat elevii de etnie rromă din școala noastră și cei care provin din familii nevoiașe. Au fost încheiate parteneriate educaționale cu Biblioteca Orășenească Tălmaciu, Dispensarul, Poliția Locală, Biserica. Ziua Romilor a fost sărbătorită cu mare fast, elevii de etnie rromă au fost încurajați să își prezinte tradițiile. În perioada sărbătorilor de Crăciun, a fost desfășurată campania ”În Hristos suntem egali”. În cadrul serbărilor școlare au fost prezentate cântece și poezii în lima romani. A fost organizat și un atelier de lucru – copii/părinți.. Săptămânal, au fost desfășurate acticvități de meditație individuală cu elevii care au rezultate slabe la învățătură.
În cadrul proiectului Erasmus ”Culturall heritage” elevii de etnie rromă și familiile acestora au fost invitați să își prezinte tradițiile și obiceiurile. Toate aceste activități au avut un real succes, s-a constatat scăderea numărului de absențe la toți elevii de etnie rromă.

Scopul activității

Diminuarea numărului de elevi de etnie rromă care abandonează școala și creșterea motivației învățării pentru a asigura tuturor elevilor șanse egale la educația de bază.

Obiectivele educaționale ale activității

1. Conştientizarea importanţei educaţiei în formarea personalităţii elevului, atât în rândul elevilor problemă, cât şi al părinţilor acestora .
2. Stimularea motivaţiei învăţării prin atragerea în activităţi extraşcolare a elevilor ce provin din familii dezorganizate şi cu posibilităţi materiale reduse .
3. Identificarea, procurarea şi utilizarea fondurilor din sponsorizări pentru susţinerea unor cheltuieli materiale ale elevilor problemă .
4. Prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în rândul elevilor .

Relevanța activității

1. Scăderea numărului de elevi care abandonează școala. 2. Scăderea ratei absenteismului 3. Îmbunătățirea situației la învățătură a elevilor . 4. Implicarea activă a familiilor în educaţia propriilor copii . 5. Comportamente pozitive ale elevilor. 6. Existența unui elev de etnie rromă care s-a înscris la liceu.