Descriere

Proiectul ”School facing real life” include activități în care elevii au fost implicați în învățarea concretă, care să-i pregătească pentu viață. Am fost atrasă de ideea de a face învățământul pragmatic, așa încât copiii să poată să spună când ies de pe băncile unei școli: ”Asta știu de la învâțătoarea mea, asta știu de la profesoara mea de engleză/română/matematică”. Elevii s-au implicat cu motivație în aceste activități. Succesul acestor activități a fost dat nu doar de cometențele pe care copiii le-au dobândit – îndeosei în sfera de socializare și digitalizare- ci și de rezultatele palpabile. Spre exemplu, în cadrul proiectului JA Romania cei 150 de elevi implicați efectiv au reușit să obțină locul I, astfel că școala noastră a primit aparatură smart în valoare de 1400 de euro. În campania ”Kinder, feloe de lapte” de asemenea am obținut locul V și spomsorizări în cărți în valoare de 8390 lei. În activitatea desfășurată în martie-iunie, 2020, produsele comune ale elevilor români și ale celor 121 de elevi din alte țări din Europa (ARMENIA, AZRBAIJAN, FRANȚA, GEORGIA, GREECIA), ITALIA, IORDANIA, MACEDONIA, PORTUGAL , REPUBLICA MOLDOVA, SPANIA, TUNISIA și Turcia) vorbesc de la sine despre reușita proiectului. Noutatea acestui proiect nu constă în colaborarea, parteneriatele și interdisciplinaritatea sa, ci din nou, în ancorarea în realitate, de care atât noi cât și elevi noști aveam atâta nevoie, cu precădere în acea perioada a izolării, când domnea incertitudinea zile de mâine și provocarea digitalizării. Am reușit să facem față ingenios acestor provocări.

Scopul activității

Pregătirea elevilor pentru viața reală. Implicarea elevilor în proiecte care să-i motiveze și în urma cărora ei să rămână cu cunoștințe utile, care să aibă aplicabilitate în viața de zi cu zi

Obiectivele educaționale ale activității

• Promovarea unui învățământ ancorat în realitate: educație pentru viață, voluntariat, educație financiară;
• Abordarea centrată pe elev, individualizată, non formală
• Adaptarea strategiilor de predare și învățare la comunicarea online( proiect eTwinning,Warriors of Covid 19 Pandemic);
• Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor (Învațare sincronă pe platforma Microsoft Teams și cu ajutorul instrumentelor digitale folosite în proiectul Warriors of Covid 19 Pandemic);
• Crearea unui spațiu educațional incluziv în școală, în care elevii să se simtă valorizați (implicarea elevilor cu CES în proiecte și concursuri)
• Folosirea unor metode/strategii inovatoare (Resurse RED, mentimeter, kahoot, liveworksheets)
• Prevenirea/reducerea situației de absenteism școlar și abanon (În cadrul JA Romania, acces la o platformă Hybrid Learning (blended learning)) și studii de caz despre abandonul școlar, în sprijinul orientării profesionale și identificării unor oportunități de tranziție de la școală la viața activă;

Relevanța activității

Rezultatele Proiectului Școala și viitorul meu sunt marcate de presa locală: https://www.bihon.ro/stirile-judetului-bihor/generala-11-oradea-scoala-smart-823912/ • Implicarea în campanii de ecologizare este popularizată de televiziunea locală: https://www.digi24.ro/regional/digi24-oradea/100-de-copaci-plantati-in-flacoane-de-elevii-unei-scoli-din-oradea-932914 Rezultatele activității: Locul I la nivel național în proiectul Școala și viito rul meu: http://www.gimnaziala11.ro/wp-content/uploads/2019/10/kinder.jpg Locul V la nivel național în Campania Kinder – felie de lapte 3.Relevanța activității/proiectului/bunei practici pentru nevoile categoriilor de elevi aflați în risc; (Maximum 10 rânduri cu trimiteri la dovezile multimedia-poze, filme, prezentări). Dintre activitățile din cadrul proiectului School Facing Real LIFE, cele mai relevante pentru nevoile categoriilor de elevi aflați în situații de risc sust cele din cadrul activitățile desfășurate direct, pe platforma J.A Romania și indirect de părinți și alți colegi, activități care au vizat întocmai prevenirea abandonului școlar și reducerea absenteismului.Elevi au lucrat pe o platformă: Au realizat studii de caz despre abandonul școlar, precum și lecții, în sprijinul orientării profesionale și identificării unor oportunități de tranziție de la școală la viața activă. Lecție: https://www.youtube.com/watch?v=4GYXTULJEPQ În ceea ce privește perioada nartie-iunie 2020 aici, sintagma de categorii de elevi aflați în situație de risc poate fi folosită la general într-unalt sens: în sensul sentimentelor date de situația de incertitudine și ce anume am putea face pentru a trece cu bine peste această perioadă. Ne-am făcut un grup de whatsapp, unde comunicam: https://chat.whatsapp.com/CxWAG6v4E3f77mRpxGLBtJ, de asemenea, comunicam frecvent pe zoom: 4.Implicarea altor actori din școală sau din comunitate în proiectarea/ derularea/ evaluarea activității/ proiectului/bunei practici;