Descriere

Activitatea s-a desfășurat în una din clasele unde s-au adunat toți elevii dar și profesorii lor. Cu toții am vizionat un filmuleț despre încondeierea ouălelor (culori folosite, tehnici, instrumente). Prin metoda asaltului de idei, am stabilit împreună cu elevii semnificația zilei de Paști și ce reprezintă aceasta în viața creștinilor. Dupa introducerea in activitate, elevii au fost invitați să încondeieze ouă folosind tehnici și materiale diverse(ouă de polistiren ,ouă de lemn, ouă naturale, acuarele, mărgele, paiete etc). În permanență, elevii au colaborat, s-au ajutat, iar la finalul activității am avut parte de lucrări minunate. Activitatea a fost foarte atractivă, prin noutatea formei de organizare. La finalul activității, elevii au participat la „Vânătoarea de ouă”, organizată în curtea școlii.

Scopul activității

Stimularea creativităţii elevilor, încurajarea exprimării în diferite forme artistico – plastice şi practice a sentimentelor, atitudinea şi, în acelaşi timp, manifestarea acestora în diferite situaţii, valorificarea şi promovarea respectului faţă de sine, față de ceilalţi

Obiectivele educaționale ale activității

 • stimularea potenţialului creativ al elevilor;
 • dezvoltarea sentimentului de apreciere a valorilor tradiţionale şi morale ale poporului nostru;
 • formarea unui comportament tolerant care să stimuleze respectul, înţelegerea şi cooperarea;
 • promovarea şi încurajarea unor principii democratice în relaţiile cu ceilalţi;
 • înţelegerea relaţiei şcoală – comunitate;
 • stimularea implicării elevilor în rezolvarea problemelor vieţii comunitare, ca viitori factori decizionali, ca resurse umane capabile să construiască o societate democratică şi un viitor mai bun;
 • exprimarea stărilor afective ce însoţesc acest gen de activitate;
 • petrecerea timpului liber într-un mod plăcut şi util dezvoltării personale.
 • Relevanța activității

  Pentru elevii aflati in risc de abandon scolar aceasta activitate le-a facilitat integrarea cu succes in mediul scolar,au folosit talentele personale intr-un cadru informal,ce a permis elevilor cu dificultati de afirmare in mediul scolar sa reduca nivelul anxietatii si sa –si valorifice potentialul intelectual creativ.