Descriere

Tradiţia portului popular românesc se mai păstrează şi astăzi, chiar dacă nu atat de mult ca în vechime, motiv pentru care consider relevant acest exemplu de bună practică.
Prin intermediul acestei activități am dorit să pătrundem pe tărâmul magic al tradițiilor adăugând un strop din creativitatea, imaginaţia şi sufletul cald al copiilor. Aceste activități au urmărit dezvoltarea atitudinii valorice față de cultură, formându-le elevilor o cultură moral spirituală și națională.
SCOPUL
Dezvoltarea dragostei pentru păstrarea portului popular românesc și stimularea expresivitătii si creativităţii copiilor.
OBIECTIVE
Promovarea, cunoaşterea şi pӑstrarea semnificaţiei portului popular- Istoria Iei ;
Stimularea potenţialului artistic şi creativ al elevilor;
Dezvoltarea capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători .
ACTIVITĂȚI
Creaţie literară poezii, compuneri, eseuri;
Creaţie plastică: desen, pictură, colaj utilizând o tehnică la alegere.
Printre schimbările observate în rândul elevilor și în comunitate amintim: interesul crescut în purtarea și păstrarea IEI,dezvoltarea simțului creeativ și estetic, formarea identității cultural, cunoașterea semnificațiilor tradițiilor și obiceiurilor, creșterea stimei de sine în rândul elevilor prin activitățile desfășurate, dezvoltarea abilităților sociale și de grup.
Tradițiile populare românești rămân tezaurul nostru cel mai de preț și trebuie să facem tot ceea ce se poate pentru ca ele să se păstreze vii în mintea tuturor generațiilor.
https://prezi.com/view/hd5j8rruAU7WIiNAap5B/?fbclid=IwAR0-cqKLDLNp1nVkmoOSz9oJC_1G7JOT_jQr2Nzuyd21lovXj4MvSe62yMI
https://prezi.com/view/hd5j8rruAU7WIiNAap5B/?fbclid=IwAR0cqKLDLNp1nVkmoOSz9oJC_1G7JOT_jQr2Nzuyd21lovXj4MvSe62yMI