Descriere

Proiectul s-a bucurat de un succes deplin pentru că au fost zile cu adevărat de sărbătoare, în care sarcinile didactice au primit „hăinuţe colorate”. Elevii mici adoră surprizele, sunt foarte activi dacă se folosesc metode interactive şi dau mai mult randament dacă nu sunt stresaţi şi au impresia că doar se joacă. Pe întreaga perioadă a proiectului, fiecare săptămână a avut o culoare-pretext. Toate activităţile desfăşurate s-au pliat, pe cât posibil, pe culoarea respectivă. Foarte importantă a fost contribuţia părinţilor prin surprizele pregătite la finalul unei săptămâni. Momentul final al proiectului a fost deosebit de atractiv: fiecare copil, prin tragere la sorţi, a „primit” o culoare şi un coleg pentru care a pregătit o cutie cu surprize în culoarea respectivă.

Scopul activității

Abordarea interdisciplinară, creativă, a conţinuturilor programelor şcolare; valorizarea potenţialului creativ al copiilor şi al părinţilor; antrenarea elevilor practicanţi în activităţi didactice diferite; creşterea motivaţiei pentru activitatea şcolară; cultivarea interesului pentru nou, pentru ieşirea din rutină; promovarea valorilor formative deosebite ale Alternativei Educaţionale Step by Step.

Obiectivele educaționale ale activității

 • crearea unor situaţii educaţionale atractive care să contribuie la sporirea interesului pentru şcoală,
 • realizarea unor secvenţe educaţionale provocatoare, care să necesite abordarea interdisciplinară a conţinuturilor,
 • formarea capacităţii de a corela informaţiile, de a le integra în structuri noi, de a le adapta la situaţii noi,
 • identificarea semnificaţiilor culorilor în situaţii concrete de viaţă,
 • formarea şi consolidarea unor deprinderi şi abilităţi practice,
 • cultivarea imaginaţiei şi a creativităţii,
 • dezvoltarea capacităţilor creative ale copiilor,
 • cultivarea încrederii în potenţialul creativ propriu,
 • cultivarea sensibilităţii artistice la copii şi la părinţi,
 • întărirea colaborării şcoală – familie şi responsabilizarea familiei,
 • armonizarea colectivului de părinţi,
 • întărirea colaborării cadru didactic-părinţi,
 • promovarea interesului pentru elementul – surpriză, care poate dinamiza orice activitate,
 • formarea unor competenţe sociale.
 • Relevanța activității

  Colectivul clasei participante la proiect are şi o fetiţă cu sindrom Down, care a fost foarte atrasă de activităţile colorate, mai ales cele manuale. In clasă mai sunt şi 3 copii care provin din familii monoparentale şi 4 care au părinţii plecaţi la muncă în străinătate. Proiectul este accesibil oricărui colectiv de elevi. El se pliază foarte bine în comunităţile mici, din mediul rural, unde copiii găsesc în şcoală o oază de bucurie şi de împlinire. Cadrul didactic poate să-i atragă spre activităţile de învăţare folosind mici „artificii” colorate (după culoarea săptămânii). Proiectul încurajează abordarea interdisciplinară folosind o culoare ca pretext. De asemenea, proiectul se pretează foarte bine şi la copiii cu dizabilităţi, care sunt mai sensibili la culori, la surprize, la nou. Este un proiect accesibil care poate valorifica fel de fel de materiale reciclabile pentru a crea un cadru colorat adecvat şi stimulativ. Nu este un proiect pretenţios şi costisitor.