Descriere

„Săptămâna altfel trebuie să fie altfel” reprezintă un program de activităţi extracurriculare atractive pentru elevii care provin din medii defavorizate şi cu risc crescut de abandon şcolar, scopul fiind atragerea acestora în activităţi educative desfăşurate în spaţii mai puţin formale, bazate pe transferul şi punerea în practică a informaţiilor asimilate la orele tradiţionale de curs. Jocul didactic a fost principala metodă folosită, jocul de rol: La cinema, Bucătarul iscusit, Micul recitator, dar am desfăşurat şi concursuri, activităţi sportive şi excursii sau vizionări de filme şi materiale informative. Fiecare activitate desfăşurată a avut în spate susţinerea financiară din partea unor parteneri, a unor voluntari şi din sponsorizările~donaţii, părinţii implicându-se doar fizic la parte din activităţile defăşurate.

Scopul activității

Producerea unor schimbări importante în procesul instructiv-educativ, cu impact pozitiv asupra frecvenței și rezultatelor școlare ale elevilor, dar și formarea unui cadru didactic bine pregătit, care să facă față provocărilor din educație și societate. Scopul proiectului îl constituie aşadar creşterea calităţii serviciilor de natură educațională pe care le furnizează instituţia noastră și care vizează şcolarii, dar şi cadrele didactice care se formează în şcoala noastră.

Obiectivele educaționale ale activității

 • Proiectarea şi desfăşurarea unor activităţi atractive şi educative în perioada
  Săptămâna Altfel

 • Implicarea celor 16 elevi în cadrul activităţilor indiferent de situaţia lor
  materială

 • Adaptarea resurselor materiale în funcţie de activităţile desfăşurate în
  perioada Săptămâna Altfel

 • Organizarea, în perioada 27-31.05.2019, într-un cadru nonformal, a unor
  activităţi de predare-învăţare-evaluare

 • Implicarea unui procent de 25% din partea părinţilor
 • Atragerea de sponsori, donaţii şi voluntari într-o lună.
 • Relevanța activității

  Poate cea mai frumoasă schimbare adusă structurii anului şcolar este introducerea acestei săptămâni ce poartă acum titlul de Săptămâna Altfel. Din păcate, deşi elevii au şansa să desfăşoare, sub coordonarea cadrelor didactice, activităţi diferite faţă de cele tradiţionale, acestea depind în totalitate de posibilităţile financiare ale părinţilor, chiar dacă sistemul este unul public şi gratuit.

  Dacă pentru elevii din mediul urban, cel mai adesea, partea financiară nu reprezintă un impediment, pentru cei din mediul rural situaţia nu este una favorabilă. Aici marea majoritate a elevilor vin din familii dezorganizate, cu o situaţie financiară precară şi care nu îşi permit să susţină finaciar activităţi extracurriculare de tipul: excursii, vizite la teatru, muzee, etc.
  Pentru mine reprezintă o mare provocare să fiu învăţătoare într-o instituţie din mediul rural tocmai pentru că cel mai adesea mă lovesc de problemele financiare ale elevilor şi pentru că mă văd nevoită să găsesc soluţii pentru ca toţi elevii mei să poată avea şanse egale la tot ce presupune actul educaţional.

  Elevii, beneficiarii principali ai proiectului, vor fi influențați pozitiv de desfăşurarea în școală a acestui proiect, putând dobândi competențele necesare desfăşurării unor activităţi interactive şi atractive şi de accea mi-am dorit şi voi face posibil ca toţi elevii, indiferent de situaţia financiară, să poată participa la activităţi, acestea fiind susţinute de surse materiale externe pe care le voi obţine din donaţii şi sponsorizări. Pe termen mediu și scurt, sper să asist la un interes crescut al elevilor pentru orele de curs şi să crească frecveţa la ore.

  Beneficiarii secundari ai acestui proiect sunt părinţii, care nu doar se vor putea bucura de faptul că situaţia lor financiară nu va afecta şansa copiilor de a desfăşura activităţi interesante şi atractive, dar vor putea lua parte la acestea, având şansa să înveţe alături de cei mici lucruri noi .

  Impactul pe termen lung va fi o mai bună imagine a școlii noastre în comunitate, un interes crescut pentru școală al elevilor, părinților, cu implicații directe în proiectarea, organizarea activităților extracurriculare și extrașcolare.

 • 16 de elevi au fost motivaţi să participe la activitaţile extraşcolare cu ajutorul fondurilor obţinute din sponsorizări şi donaţii
 • imaginea școlii s-a îmbunătățit
 • vor fi încheiate protocoale de colaborare cu instituţiile partenere
 • experiență căpătată de echipa de proiect
 • va fi folosită experiența aceasta ca exemplu de bună practică
   
  Puncte tari

 • Resurse umane: profesori titulari bine pregătiți și implicați;
 • Conexiune la internet;
 • Dotările bune din școala noastră
 • Relații comunitare foarte bune;
 • Disponibilitatea oamenilor de a veni în sprijinul cadrului didactic.
   
  Puncte slabe

 • Lipsa de implicare a familiilor elevilor în viața școlii;
 • Situaţia precară a familiilor elevilor,
   
  Oportunități

 • Însuşirea unor infomaţii utile în spaţii nonformale;
 • Vizitarea unor locuri noi;
 • Desfăşurarea unor activităţi cu specialist în domeniu;
   
  Amenințări

 • Retragerea din proiect a unor sponsori;
 • Creşterea preţurilor;
 • Lipsa de interes manifestată în rândul elevilor;