Descriere

Ideea implementării acestor activităţi a pornit de la faptul că elevii sunt expuși zilnic, atât în mediul școlar cât şi extrașcolar, riscului unei serii de posibile accidente, fie chiar minore. Așadar, se impune învățarea unor tehnici de acordare a prim ajutorului, în rândul elevilor, cadrelor didactice şi părinților. Principalele manevre şi tehnici prezentate și exemplificate practic, de către 50 de elevi din anii I și II, specializarea asistent medical generalist, au fost: oprirea unei sângerări, a unei sângerări nazale (epistaxis), dezinfectarea unei plăgi, prim ajutor în caz de entorsă, luxație, fractură, tratamentul unei arsuri, manevra Heimlich, manevrele de resuscitare cardiacă, masajul cardiac etc. S-au utilizat metode participative care au antrenat elevii în activităţile practice. Acţiunile au avut un caracter interdisciplinar.

Scopul activității

Organizarea și desfășurarea unor activităţi comune, privind dezvoltarea la elevi a unor abilități de autoîngrijire – acordarea primului ajutor în cazul unor accidente comune spațiilor în care elevii își derulează activitățile.

Obiectivele educaționale ale activității

 • Desfășurarea unor activități privind identificarea unor posibile accidente în mediul școlar și extrașcolar;
 • Crearea unor posibilități de exersare în mod corect a manevrelor de prim ajutor;
 • Formarea unui comportament responsabil privind normele de igienă;
 • Stimularea atitudinii pozitive a elevilor pentru promovarea sănătății;
 • Cunoașterea organismelor/instituţiilor abilitate care trebuie contactate în cazul unor accidente;
 • Dezvoltarea abilităților de autoîngrijire;
 • Adoptarea unui stil de viață sănătos bazat pe igienă și siguranță personală;
 • Dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor în contextul dezvoltării durabile.
 • Crearea unui cadru propice derulării parteneriatului, printr-un schimb de idei între organizaţiile partenere.
 • Relevanța activității

  Având în vedere numărul mare de participanţi din rândul elevilor claselor VI-VIII, proveniţi atât din mediul rural cât și urban, alături de cadre didactice, care s-au deprins cu principalele manevre de acordare a primului ajutor în caz de accidente, pansarea unei plăgi, oprirea sângerării nazale (epistaxis), manevra heimlich, imobilizarea membrelor în caz de entorsă, luxație sau fractură, procedura de utilizare a numărului unic de urgență 112 etc., considerăm proiectul unul de bună practică, fapt ce ar putea constitui drept un exemplu de urmat de către multe şcoli din țara noastră.

  Pornind de la analizele de nevoi în ceea ce priveşte necesitatea organizării unor astfel de activităţi, cu siguranţă că acestea vor fi identificate în majoritatea unităţilor şcolare, indiferent de nivelul de studiu.

  Diseminarea activităților s-a realizat prin materialele publicitare care au informat publicul, precum și prin intermediul informațiilor și imaginilor postate pe site-ul Școlii Postliceale Sanitare Piatra-Neamț şi al celorlalte şcoli partenere. Acestora li s-au adăugat articolul prezentat în pag. 4 din nr. 189 al revistei Apostolul, iunie 2016 http://www.slineamt.ro/apostolul/scoala-nemteana-la-zi/un-proiect-de-succes-salveaza-ca-sa-fii-salvat! (revistă a cadrelor didactice din județul Neamț, care este distribuită la toate unitățile de învățământ din județ și persoanelor/instituțiilor abonate).

  În ziarul local, Monitorul de Neamţ, a fost publicat articolul semnat de Simona Ţărnă, Viitorii asistenţi medicali au predat lecţii elevilor.

  A fost valorificat potenţialul creativ şi interpretativ al elevilor de la Şcoala Postliceală Sanitară Piatra-Neamţ, a curiozităţii şi disponibilităţii de a învăţa „altfel” şi o modalitate de a transmite noţiunile de specialitate medicală elevilor de vârstă mai mică.

  O cunoaștere reală de către elevi a procedurilor de acordare a primului ajutor în caz de accidente (fie chiar minore) va duce la prevenirea și scăderea numărului de accidente petrecute în spațiile școlii și la o mai bună relaționare în rândul elevilor. Totodată, elevii devin mai sensibili la probemele celor din jur, empatizând cu aceștia și oferindu-le ajutorul când este cazul.