Descriere

În procesul de educaţie al copiilor cu cerințe educative speciale există o diversitate de metode şi strategii la care apelează atât părinţii cât şi profesorii pentru ca potenţialul acestora să fie dezvoltat şi explorat la maxim. Exersarea este importantă pentru dezvoltarea tuturor abilităţilor, astfel încât cu cât copiii învaţă mai repede să le stăpânească, cu atât vor reuşi să acumuleze achiziţii diverse care îi vor ajuta să se adapteze şi să se integreze la viaţa şcolară şi ulterior la cea social și profesională.
Proiectul ,,Să devin independent,, a fost alcătuit din activități extrașcolare și a urmărit implicarea beneficiarilor, a părinților acestora cât și a cadrelor didactice în activități organizate pe tot parcursul anului școlar( 2017-2018). Aceste activitati s-au desfășurat sub forma de ateliere de lucru, vizite, excursii, activități de ecologizare, activități artistice și culturale, activități de pregătire pentru viață.
Proiectul include activități de largă competență psihopedagogică, în raport cu elevii cu cerințe educative speciale. S-au obținut rezultate deosebite ca urmare a implementării activităților propuse. Beneficiarii instituției noastre s-au simțit odată în plus îmbogățiți atât din punct de vedere al metodelor folosite , cât și din perspectiva spațiilor și locațiilor în care au mers, au participat și implicat cu interes și mult entuziasm în toate activitățile.

Scopul activității

Dezvoltarea fizică armonioasă a personalității copiilor cu cerințe educative speciale și integrarea socială prin intermediul activităților extrașcolare vizând palierele psiho-individual și psiho-social. -Educarea unei atitudini pozitive față de școala

Obiectivele educaționale ale activității

-Valorificarea abilităților artistico-plastice
-Dezvoltarea abilităților de comunicare
-Dezvoltarea capacității de munca în echipă
-Dezvoltarea spiritului competițional
-Formarea unor norme de comportament ecologic
-Dezvoltarea unor comportamente civilizate în diferite medii
-Dezvoltarea învățării prin cooperare, respectarea unor sarcini specifice pentru realizarea unui proiect comun
-Socializare
-Cunoasterea unor obiceiuri și tradiții ale sărbătorilor importante la români

Relevanța activității

Educaţia extrașcolară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor cu cerințe educative speciale. Activităţile extrașcolare urmăresc identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Nu se poate vorbi de rezultate imediate, în funcţie de specificul lor, aceste activităţi au dezvoltat la elevi priceperi, deprinderi şi abilităţi, mult mai solide, pentru că desfăşurându-se în afara cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele au permis contactul direct cu realitatea socială, ceea ce este foarte importantă în munca cu elevul cu cerințe educative speciale. În cadrul activităților desfășurate am încercat să stimulez și formez funcții importante implicate în dezvoltarea fizică a copilului: concentrare, relaxare și distracție, abilități sociale, încrederea în forțele proprii și stima de sine. Contexul nonformal oferit de activități a făcut posibilă abordarea aprofundării cunoștințelor cu mare ușurință din partea elevilor( după activitatea ,,Trenul lui Moș Crăciun,, și după plimbarea cu trenul, un elev participant mi-a declarat că a fost o surpriză foarte mare, mai ales, fiind prima experiență de acest gen pentru el).