Descriere

I. În luna februarie s-a stabilit echipa de proiect şi planificarea principalelor activităţi şi selecția grupului țintă .Sau semnat protocoalele de colaborare între instituţii.
II. „Ziua Intențională a numărului PI” (14 Martie 2019) .
În luna martie elevii din grupul țintă împreună cu membrii echipei de proiect au organizat la nivelul clasei,dezbateri privind semnificația și importanța numărului PI(prezentare Power Point );
Au realizat, pliante și afișe despre modul în care s-a sărbătorit, la nivelul clasei, „Ziua Intențională a numărului PI”; – confecționarea „Mărțișoarelor PI” și felicitărilor pe care le -au expediat partenerilor din proiect și prietenilor.
III. „ În lumea magică a formelor geometrice”
Activitatea s-a realizat prin aplicarea diferitelor tehnici de lucru: colaj, tangram, desen, prin utilizarea figurilor geometrice .
Prin decuparea și lipirea de forme geometrice de diferite mărimi și culori, pe foaie A4 s-au realizat lucrari ce reprezenta aspecte din lumea reală sau imaginară. Jocul tangram a stimulat creativitatea matematica a elevilor iar imaginatia poate a fost pusa la incercare prin tehnica indoirii hartiei.
Valorificarea celor mai reusite produse , cu ocazia unor evenimente din calendarul activitatilor educative și concursuri .
IV. „Matematica în natură” , elevii au aplicat practic cunoştinţele dobândite pe timpul derulării activităților rezolvând probleme de tipul:
Aflaţi înălţimea unui copac având la dispoziţie o oglindă şi o ruletă.
Aflaţi înălţimea aceluiaşi copac având la îndemână două beţe şi o ruletă.
Aflaţi înălţimea peretelui vertical
Învăţatul în natură devine amuzant şi captivant pentru copil. În natură copiii devin… detectivi caută și găsesc diverse concepte matematice:
Simetria: Flori, aripile de fluturi etc; Sfera: Pământul, soarele, portocala etc.; PI: obiecte circulare care prin măsurarea lungimii pot determina circumferinţa. Geometria: poţi să înveţi să identifici formele geometrice de pe o pânză de păianjen.
V. Să ne amintim împreună!
Va avea loc evaluarea activității proiectului prin vizualizarea unor ppt-uri ce prezintă aspecte surprinse pe parcursul derulării acestuia;
Analiza produselor finale: obiectele realizate, expoziții;
Se vor oferi diplome de recunoaștere a implicării elevilor

Scopul activității

Relansarea ştiinţelor implicate în explicarea fenomenelor naturii prin stimularea creativităţii ştiinţifice şi tehnice a elevilor şi învăţarea creativă în şcoală, încurajând elevii să-şi dezvolte modele proprii de explorare, investigare şi exprimare, prin intensificarea relaţiilor de colaborare între instituţiile de învăţământ.

Obiectivele educaționale ale activității

Să obțină modalități de educare a unor aptitudini și capacități intelectuale foarte prețuite în lumea contemporană: îndemanarea manuală, imaginația, fantezia, creativitatea, intuiția, vederea tridimensionala, memoria, capacitatea de abstractizare, ingeniozitatea;
Să aplice cunoștințe matematice în contexte variate
Dirijarea elevilor spre a identifica, a investiga şi a descoperi că matematica este indubitabil baza tuturor ştiinţelor;
Să atragă în competiţii specifice vârstei şi evenimentului a unui număr cât mai mare de elevi;
Implicarea cadrelor didactice şi elevilor în realizarea schimburilor de experienţă;
Popularizarea ofertei educaţionale a şcolii;

Relevanța activității

Va avea impact asupra: grupurilor ţintă prin generarea unor schimbări specifice pozitive; comunităţii şcolare prin valorificarea rezultatelor proiectului; şcolii ca organizaţie prin creşterea capacităţii instituţionale, extinderea parteneriatelor, creşterea prestigiului în comunitate; partenerilor din proiect prin dobândirea unor informaţii şi abilităţi;-unităţilor şcolare din vecinătate prin diseminarea bunelor practici identificate ; Asupra comunității școlare: dinamizarea vieții școlii cu activități interesante, la care copiii participă cu plăcere; creșterea interesului părinților pentru împlicarea în viața școlii; Asupra comunității locale: creșterea încrederii comunității locale în calitatea educației oferită de școala noastră.