Descriere

Activitățile se vor desfășura în cadrul școlar – formal – cât și nonformal prin jocuri de exprimare a sentimentelor pornind de la diverse imagini; exerciții de exprimare a diferitelor emoții prin mimică și gestică, discutarea unor povestiri pentru exprimarea opiniilor despre unele situații de viață, dezbateri privind modul în care personajele din povești își manifestă o serie de emoții și sentimente, exersarea empatiei prin identificarea unor emoții transmise celorlalți, pornind de la diverse imagini.

Scopul activității

Oferirea de oportunități de recreere, dezvoltarea spiritului de competiție, valorificarea potențialului intelectual și emoțional

Obiectivele educaționale ale activității

  • Identificarea de norme de relaționare dezirabile în contexte de viață familiare;
  • Sprijinirea elevilor în confruntarea cu provocările vieții;
  • Accentuarea dezvoltării caracterului prin consolidarea responsabilității și interacțiunii sociale sănătoase;
  • Recunoașterea emoțiilor în diferite contexte;
  • Relevanța activității

    Elevii aflați în risc emoțional – cei provenind din familii monoparentale, din familii cu părinți plecați la muncă în străinătate, cei crescuți de bunici sau alte rude, introvertiți, inhibați, timizi, violenți, agresivi verbal și fizic – au reușit, în mare măsură, să-și invingă emoțiile, inhibițiile, temerile, frustrările, s-au manifestat spontan și dezinvolt pe parcursul activităților desfășurate și s-au integrat mai ușor în grup. Prin aceste activități s-a creat un cadru favorabil exprimării libere a tuturor copiilor, a fost stimulat spiritul de echipă, i-a deprins cu o atitudine lipsită de emoții sau de frustrări.