Descriere

Dezvoltarea dragostei și a respectului pentru semeni, conservarea și protejarea mediului în acord cu obiectivele Agendei 2030, prin promovarea incluziunii, a respectului pentru diversitatea naturală și umană, în cadrul unor activități STEAM, interdisciplinare, nonformale, desfășurate în aer liber, cu ateliere de reciclare și literatură și folosirea creativă a tehnologiei, în vederea descoperirii și încurajării talentelor elevilor cu cerințe educaționale speciale, orientării și dezvoltării personale si profesionale a elevilor prin activități comune, care să asigure starea de bine, să sensibilizeze și să creeze o schimbare în mentallitate prin implicare în comunitate, în vederea creșterii motivației școlare și reducerii absenteismului în contextul pandemiei cu noul coronavirus.