Descriere

Elevii CLASEI ROMÂNAȘILOR au început să-și formeze competențele-cheie încă de când au pășit pe poarta școlii. Respectând tradițiile și obiceiurile străbune, zilnic în ținută de gală, ei au învățat să se exprime în limba română în cadrul serbărilor școlare, în limba engleză în cadrul Proiectelor eTwinning. Și-au format competențele matematice rezolvând integral Culegerea de matematică pentru clasa a II-a, realizată de mine special pentru ei. Derulând o multitudine de activități eco în cadrul proiectelor ”Patrula de Reciclare”, ”Gala Premiilor pentru Mediu”, organizată de ECOTIC și în proiectul eTwinning ”Recycle and art”, elevii și-au format competențe de bază în științe. Ei au învățat să utilizeze tehnologia acasă și la școală, să relaționeze cu colegii, să coopereze cu aceștia în realizarea sarcinilor propuse, să-și dezvolte creativitatea și imaginația prin activitățile de învățare propuse. Copiii și-au exprimat sensibilitatea culturală, sărbătorind Centenarul României. Toate aceste activități inedite au condus la formarea unor românași capabili să se integreze într-o societate aflată în continuă transformare. Activitățile diverse realizate de-a lungul celor doi ani constituie modele de bună practică și pot deveni exemple de urmat pentru alți învățăcei.

Scopul activității

-dezvoltarea competențelor-cheie la vârsta micii școlarități pentru a deveni adulți capabili să se integreze într-o societate aflată în continuă transformare; -derularea unor activități multiple care să contribuie la dezvoltarea fiecărei competențe-cheie; -plasarea elevului în centrul activităților, astfel încât fiecare să participe activ la propria formare și să aibă șanse egale la educație.

Obiectivele educaționale ale activității

O1. să-și exprime gândurile, părerile, emoțiile în cadrul orelor de curs, al serbărilor școlare, dar și prin realizarea unei cărți pentru mama, cu ocazia Zilei de 8 Martie;
O2. să se implice în derularea unor proiecte eTwinning (proiecte de colaborare internațională), realizând diverse activități și exersând limba engleză;
O3. să rezolve exercițiile și problemele propuse în Culegerea pentru clasa a II-a, culegere realizată de mine special pentru românași și tipărită la Editura ARS LIBRI, cu ISBN;
O4. să investigheze mediul înconjurător și să rezolve unele probleme din mediul înconjurător, participând la activități ecologice în cadrul unor proiecte de mediu : ”Patrula de Reciclare”, ”Gala premiilor pentru mediu – ECOTIC”, ”Recycle and art” – proiect eTwinning;
O5. să utilizeze TIC în pregătirea lecțiilor, integrând RED identificate pe net sau create de mine;
O6. să colaboreze și să coopereze cu colegii, cu familia în realizarea unor produse finite, în derularea unor activități;
O7. să manifeste interes pentru aflarea drumului cărții, făcând vizite la Biblioteca Județeană ”I. A. Bassarabescu” din Giurgiu, la ”Moara de hârtie” de la Comana sau vizitând o imprimerie;
O8. să recunoască elemente definitorii ale contextului cultural local și ale patrimoniului cultural național cu ocazia Centenarului României sau cu ocazia Sărbătorii de Crăciun;
O9. să participe la proiecte culturale organizate în comunitate; (Festivalul de muzică corală ”Glasuri cristaline” – organizat de CCD și ISJ Giurgiu și ”Colinde de Crăciun” – organizat de Primăria Municipiului Giurgiu).
5. Elevii participanţi: număr total de participanți, procent de participanți din numărul total de elevi din grupul țintă;
Toți cei 34 de elevi ai CLASEI ROMÂNAȘILOR, Clasa a II-a B, 100%;

Relevanța activității

La fiecare sfârșit de an școlar, elevii au participat la serbări școlare. Au realizat prima lor carte ”Dar pentru mama”. Au fost foarte mândri să participe alături de părinți la ”Atelierul lui Moș Crăciun”. Pentru multitudinea de activități eco, au fost răsplătiți cu titlul ”Cea mai activă Patrulă de Reciclare” din județul Giurgiu, în 2018, Mențiune la Gala Premiilor pentru Mediu, organizată de ECOTIC, două Certificate Naționale de Calitate și două Certificate Europene de Calitate pentru proiectele eTwinning derulate. Copiii au fost entuziasmați că au urcat pe scena Ateneului ”Nicolae Bălănescu” din Giurgiu la Festivalul de muzică corală ”Glasuri cristaline”.Românașii au mers în fiecare an la Primăria Municipiului Giurgiu și au cântat colinde și au primit dulciuri. https://www.facebook.com/112575278904036/videos/734625157033089