Descriere

Proiectul ROMÂNIA, ȚARA MEA a debutat în anul 2010, având ca activitate finală un concurs de fotografii. De-a lungul celor nouă ediții desfășurate până în prezent, gama activităților s-a extins, cuprinzând secțiuni variate, bazate pe activități de tipuri diferite: dezbateri, prezentări, vizite, programe artistice, concursuri, expoziții, susținere de referate. Deși gândit ca activitate nonformală, proiectul se regăsește perfect în latura formală, cu un evident caracter interdisciplinar: ariile curriculare LIMBĂ ȘI COMUNICARE, OM ȘI SOCIETATE, ARTE. Parteneri în organizarea activităților proiectului sunt: Organizația SALVAȚI COPIII Caraș-Severin, Muzeul Banatului Montan Reșița, Biblioteca Județeană „Paul Iorgovici” Reșița, Casa Corpului Didactic Caraș-Severin, Societatea pentru Cultură „Metarsis” Reșița, Palatul Copiilor Reșița, Casa Orășenească de Cultură Bocșa, Asociația „Prietenii Munților” Reșița.

Scopul activității

Dezvoltarea sentimentului patriotic și crearea unei atitudini pozitive față de valorile românești

Obiectivele educaționale ale activității

 • Dezvoltarea capacității de a surprinde și de a ilustra în fotografie cele mai relevante locuri ale României;
 • Dezvoltarea abilităților de a cerceta, descoperi și de a relata despre locurile și oamenii de valoare ai țării;
 • Exprimarea sub forma unor eseuri a sentimentelor și stărilor emoționale trăite de un tânăr român, aflat la început de drum;
 • Aprecierea valorilor autentice românești: locuri, oameni, fapte, tradiții;
 • Implicarea în acțiuni ecologice și umanitare;
 • Popularizarea portului popular, a obiceiurilor și tradițiilor zonei.
 • Relevanța activității

  În Școala Gimnazială Nr. 7 Reșița există 40 de elevi înscriși în Centrul de zi SALVAȚI COPIII, în cele două programe: SINGUR ACASĂ și COPII VULNERABILI. Aceste programe sunt orientate spre elevii aflați în situații deosebite: provin din familii cu situație materială precară și se află în grija unui părinte, celălalt fiind plecat la muncă în străinătate.Cu toții au fost implicați în activitățile proiectului ROMÂNIA, ȚARA MEA. Au participat la mese rotunde în care s-au dezbătut teme diferite despre copiii provenind din medii diferite, oferindu-li-se oportunități de dezvoltare în țara lor. Prin proiectul ROMÂNIA, ȚARA MEA oferim oportunități de ocupare a timpului liber elevilor aflați în risc de abandon școlar, aceștia fiind cooptați în diverse activități ale proiectului.
  Prin activitățile din calendar, proiectul oferă „lecții” nonformale de istorie, geografie, limba și literatura română, elevii având așadar posibilitatea de a fixa anumite cunoștințe, priceperi și deprinderi dobândite insuficient în activitatea la clasă. Astfel, proiectul ROMÂNIA, ȚARA MEA poate reprezenta o cale de reducere a riscului de eșec școlar sau, mai mult, a abandonului școlar.