Descriere

Scopul activității
– dezvoltarea și consolidarea sentimentului patriotic/comportamentului civic ;
– îmbogăţirea cunoştinţelor istorice ; stimularea creativităţii şi a expresivităţii;
Obiectivele educaționale ale activităţii/competențe de dezvoltat la elevi:
Competenţele –cheie europene urmărite au fost :
– comunicarea într-o limbă maternă:
– sensibilizare și exprimare culturală:
– competența digitală -;
-”a învăța să înveți”:
– competențe sociale și civice;
– comunicarea într-o limbă străină:;
Competențele specifice au fost :
– Utilizarea gândirii critice în analiza surselor de informare;
– Utilizarea resurselor multimedia în scopul învățării (Google Meet, WhatsApp, Facebook, Google, Youtube );
– Utilizarea dialogului intercultural;
– Utilizarea coordonatelor de timp și spațiu în prezentarea faptelor și proceselor istorice;
– Realizarea unor proiecte individuale sau de grup prin utilizarea resurselor multimedia.