Descriere

Elevii au 5-7 minute la dispoziţie pentru a citi textul pe care apoi îl ascund. Prin conversaţii cu elevii, profesorul formulează întrebări completate într-un tabel cu rubricile: Întrebare/ Suntem de acord/ Nu suntem de acord/ Nu știm.
Divergenţele se notează în rubricile Nu suntem de accord/ Nu ştim. Se reia lectura textului, de această dată o lectură model, specificând rândul pe care este scrisă informația corectă, lectură urmată de completarea unui chestionar cu întrebări.

Scopul activității

Identificarea timpuriea dificultăților de învățare ale elevilor și găsirea soluțiilor pentru remedierea lor; creșterea motivației elevilor de a învăța, implicarea elevilor în învățare; prevenirea fenomenului de abandon școlar

Obiectivele educaționale ale activității

 • exersarea actului citirii în cadrul lecțiilor de citire, a lecturilor cuprinse în manuale și lecturi suplimentare;
 • fluența, ritmul citirii și intonația adecvată;
 • exersarea citirii cu voce tare, în ritm lent sau mediu impus de specificul învățării care în faza inițială oferă posibiltăți de depistare și ameliorare a greșelilor;
 • asocierea conținutului de caracterul conștient al celor citite, lăsând libertatea elevilor pentru lectura în gând;
 • dirijarea și controlul lecturii în permanență atât de către învățător cât și de către părinți;
 • evaluarea periodică asupra vitezei cititului, urmărindu-se evoluția formării deprinderilor de citire rapidă și corectă;
 • asimilarea activă și conștientă a celor comunicate în scris sau oral care să permităefectuarea unei lecturi funcționale,.
 • stimularea stîruinței, perseverenței copiilor de a parcurge un text pentru a căuta răspunsuri la întrebări sau pentru a desprinde idei esențiale.
 • Relevanța activității

  A crescut stima de sine în momentul în care elevul a început să obţină succes, dezvoltându-și sentimentului de autoeficacitate,
  Elevii și-au dezvoltat abilităţile de comunicare, negociere, rezolvare de probleme
  Și-au dezvoltat competențe de scris, citit, calcul numeric etc.
  A creșterea motivația pentru învățare;
  Și-au dezvoltat abilitățile de luare a deciziilor