Descriere

„Roi de fluturi-între ZOOM și activități outdoor” poate fi numit mai mult decât un proiect sau parteneriat,un mod de dezvoltare intelectuală a tuturor elevilor, în special a celor cu nevoi speciale,cu probleme de limbaj,de socializare,de comportament și adaptare școlară.
Proiectul se află într-o armonioasă interdependență cu resursele online și offline,cu metodele și tehnicile moderne de abordare a conținuturilor programei școlare ,a nevoilor și dorințelor elevilor de dezvoltare în anumite arii de interes ,Istorie și Geografie.Activitățile sunt desfășurate săptămânal :lecții în sala de clasă, bibliotecă, laboratorul de istorie dar și excursii tematice, drumeții locale cu harta fizică sau cu resurse online, și multe altele.Acestea pot să inspire elevii să își evidențieze cea mai bună variantă a lor ,să își învingă teama de necunoscut .

Scopul activității

-Îmbogățirea ,consolidarea și valorificarea cunoștințelor de geografie și istorie ,utilizând o abordare interdisciplinară,nonformală,diferențiată și concentrată pe nevoile elevilor,implicând toți actorii antrenați în procesul instructiv-educativ:copii ,profesori,părinți, comunitate/-Integrarea elevilor care întâmpină dificultăți de învățare,relaționare,de limbaj

Obiectivele educaționale ale activității

Obiective educaționale:activitatea de echipă,incluziunea școlară a tuturor elevilor,organizarea informațiilor,cercetarea individuală și pe microgrupuri,extragerea informațiilor utile cu ajutorul tehnologiei,lecturarea unor date istorice,geografice,observarea unor elemente studiate în cadrul orelor de curs
Competențe formate:
-Atitudinea pozitivă față de educație,cunoaștere,comunitate,cultură,civilizație;
-Dobândirea unor competențe sociale,interpersonale,interculturale,civice și antreprenoriale pe baza studierii geografiei și istoriei;
-Curiozitatea pentru explorarea mediului geografic și istoric;
-Respectul pentru diversitatea naturală și umană;
-Conservarea și ocrotirea mediului de viață.

Relevanța activității

Activitățile din proiect au făcut învățarea interactivă,distractivă și eficientă pentru copiii participanți.Progresul fiecărui elev a fost măsurat și comparat cu etapa anterioară dezvoltării sale intelectuale.