Descriere

Metoda utilizată este blended learning, ceea ce ȋnseamnă că ne bazăm pe ȋnvățarea prin sarcini de lucru și ȋmbinăm metode tradiționale (a vorbi despre sine, despre familie, activități ȋn timpul liber, redactarea compunerii narative, etc), e-learning (crearea conținutului, comunicarea eficientă, rezolvare de probleme, siguranța) și studiul independent (elevul are inițiativă, planifică și structurează parcursul ȋnvățării, astfel ȋncȃt el devine autonom). Sarcinile de lucru au fost următoarele: contactarea partenerilor, cunoașterea reciprocă prin comunicare, realizarea articolelor pe baza unor ilustrații grafice primite. Domeniile implicate au fost: limba engleză, artistic și TIC. Partenerii au colaborat și la realizarea altor numere anterioare ale revistei (Suedia, CN V. Alecsandri și CN Al. I. Cuza, jud. Galați)

Scopul activității

Implicarea elevilor in parteneriate europene prin proiecte e-Twinning și realizarea revistei „Different and the Same: a Cultural Approach to the European Dimension”, ca produs final de grup;

Obiectivele educaționale ale activității

  • Dezvoltarea competențelor digitale: crearea de conținut, rezolvarea de probleme, comunicarea, siguranța pe Internet etc.
  • Dezvoltarea competențelor de comunicare in limba engleză: imbunătățirea abilităților de a scrie, de a citi, de a vorbi, etc;
  • Colaborarea cu partenerii de proiect: interdependență pozitivă;
  • Realizarea nr. 10 al revistei Different and the Same: a Cultural Approach to the European Dimension”;
  • Menținerea parteneriatului cu partenerii din Suedia și alte unități de ȋnvățămȃnt din jud. Galați;
  • Relevanța activității

    Fiind profesor de limba engleză și predȃnd ȋn mediul rural de 16 ani, am considerat că este cel mai bun mod de a ajuta elevii să folosească cunoștințele acumulate pe parcursul anilor ȋn contexte reale, cum este comunicarea cu partenerii in mediul on-line, /vs/ contexte simulate, cum sunt exercițiile pe care le practicăm ȋn mod tradițional la ore. Elevii trăiesc propriu-zis o experiență de ȋnvățare, in situatii reale de viațȃ, unde trebuie să-și folosească achizițiile, consolidȃndu-și ȋncrederea ȋn sine, atȃt din punct de vedere profesional, cȃt și personal.

    Precizăm că elevii din mediul rural au mai greu acces la proiecte europene din cauza resurselor financiare limitate sau a problemelor sociale existente, neavȃnd posibilitatea de a găzdui elevi din alte țări sau de a contribui la plecarea ȋntr-o țară parteneră. Școala nu beneficiază de dotări suficiente. De aceea proiectele eTwinning propuse și finalizate printr-un produs concret, revista, le aduce elevilor satisfacția muncii și bucuria de a continua astfel de activități și de a-și face noi prieteni.