Descriere

Punctul de pornire al proiectului a fost o serie de conflicte între elevi pentru lucruri minore, care au escaladat în relații tensionate de lungă durată. Obiectivul principal a fost corectarea anumitor trăsături negative de caracter prin intermediul unei activități care viza întregul colectiv pe o durată mai lungă de timp. S-a urmărit atingerea indirectă a tuturor problemelor identificate la clasă și discutarea lor sub formă de poveste.

Pornind de la identificarea nevoii de modele de conduită în rândul elevilor săi, propunătoarea a ales povestea lui Iosif, fiul lui Iacov, personaj al Cărții Cărților, pentru a le oferi acestora un exemplu etic și moral. Timp de un semestru și până la intrarea în starea de urgență, participanții la proiect s-au întâlnit de două ori pe săptămână pentru a citi povestea lui Iosif și pentru a discuta pe marginea evenimentelor. Elevii au fost încurajați să se transpună în pielea personajelor care, deși au trăit într-un timp istoric și social diferit, s-au confruntat cu aceleași probleme eterne: favoritismul tatălui, invidia fraților, minciuna, traficul de persoane, viața într-o țară și cultură străină etc. În perioada pandemiei proiectul a continuat în mediul online, cu sprijinul pastorului școlii, conf. univ. dr. Dan Botică, profesor la Catedra de limba ebraică și Vechiul Testament al Universității Emanuel din Oradea, și al domnului Ștefan Iluțan, profesor de teologie aplicată.

Ca o încununare a întregii activități, elevii au fost încurajați să-și imagineze personajul pe baza informațiilor pe care le dețineau și să-l expună artistic, printr-un desen însoțit de un text care să conțină ce au admirat și ce ar schimba la el.

Scopul activității

Dorința de a prezenta elevilor un model pozitiv și relevant din punct de vedere moral, social și profesional.

Obiectivele educaționale ale activității

Formarea unei educații moral-religioase temeinice
Dezvoltarea capacității de a emite judecăți proprii, pozitive și/sau negative
Stimularea elevilor în a-și expune și argumenta opinia față de personaje sau situații specifice
Prezentarea unor situații și personaje în formă artistică
Încurajarea empatiei, a capacității de transpunere în pielea personajelor

Relevanța activității

Ideea de a aduce în prezent un erou al societății iudaice care crește și se dezvoltă în afara familiei și a țării sale, ajungând să fie un actor important al Egiptului antic, i-a inspirat pe elevi și i-a ajutat să înțeleagă problemele cu care se confruntă și soluțiile posibile.