Descriere

Activitatea presupune elaborarea unui set de sarcini de lucru (jurnalul cu dublă intrare, jurnalul personajului, calendarul acțiunii, harta acțiunii, metoda horoscopului, metoda blazonului, fereastra caracterizării, metoda mozaicului, text to text, coperta potrivită, eseul creativ) care vizează cele trei tipuri de răspuns: personal, critic și creativ. Activitatea a debutat cu elaborarea unui test predictiv, urmată de fișe de lectură pentru fiecare capitol al romanului „Baltagul” de Mihail Sadoveanu, desfășurarea activităților la clasă, iar în final a fost aplicat un test prin intermediul căruia a fost evaluat progresul elevilor. Activitatea a avut la baza analiza comportamentului literar al elevilor: incapacitatea de a argumenta, oferirea de răspunsuri tip (ex: „Da, mi-a plăcut”), precum și faptul că aceștia nu empatizează cu evenimentele și personajele din romanul discutat. Rezultatele finale relevă faptul că obiectivele au fost atinse, dar cel mai important este faptul că elevii au promovat în proporție de 100% Evaluarea Națională, în condițiile în care rezultatele testului predictiv nu au fost deloc îmbucurătoare.

Scopul activității

Să îi ajut pe elevi să înțeleagă operele literare și să se identifice cu ceea ce citesc, folosindu-mă de aplicații bazate pe cele trei tipuri de răspuns: personal, critic și creativ. Așadar, îmi propun să investighez în ce măsură utilizarea celor trei tipuri de răspuns în orele de literatură îi va ajuta pe elevi să dezvolte competența de receptare a mesajului scris.

Obiectivele educaționale ale activității

  • Înțelegerea în profunzime a operelor literare;
  • Însușirea celor trei tipuri de răspuns: personal, critic și creativ;
  • Aplicarea cunoștințelor obținute în contexte noi de învățare, precum și în cadrul examenelor naționale.
  • Relevanța activității

    În ceea ce privește răspunsul critic, elevii au lucrat foarte bine în identificarea trăsăturilor personajelor, a temei și a conflictelor din text. De asemenea, răspunsul critic este vizat în mod direct și la Evaluarea Națională, iar rezultatele elevilor au fost îmbucurătoare la Simularea pentru Evaluarea Națională, unde 14 elevi din 16 au promovat examenul, iar la Evaluarea Națională din iunie 2018, promovabilitatea a fost de 100%. Răspunsul creativ a fost, în opinia mea, cel mai problematic pentru elevi. La începutul desfășurării cercetării, aceștia nu înțelegeau cum să realizeze o schemă/ un desen în care să surprindă anumite aspecte din text, însă aceștia au devenit mai deschiși și au progresat, dovadă fiind materialele realizate pentru aplicația „coperta potrivită”. Observând comportamentul elevilor, înregistrând progresul și analizând testele și aplicațiile efectuate, am putut constata cu ușurință o ameliorare a capacității de comprehensiune a unui text scris prin intermediul răspunsului personal, critic și creativ, scopul propus la începutul activității.