Descriere

Ideea activității didactice a fost realizarea unei excursii de 3 zile la Șuncuiuș, în vederea realizării ,,Recapitulării finale”. Drumețiile au fost presărate cu activități de matematică și română. Între cei 26 elevi ai clasei, există 4 elevi aflați în situații de risc (1 elev cu CES, 2 elevi cu părinți plecați în străinătate, 1 elev cu părinți divorțați). Am optat pentru varianta unei excursii, deoarece instruirea copiilor s-a făcut în afara mediului școlar, iar observațiile, discuțiile și dezbaterile au fost mai profunde și mai detașate.
Au fost puse în aplicare foarte multe cunoștințe teoretice (Matematică: unități de măsură pentru timp, valoare; Limba și literatura română: textul liric, descrierea, argumentarea, exprimarea părerii în legătură cu un eveniment; Educație civică; Științe; Muzică; Limba engleză; Educație fizică.
Noile achiziții au fost dobândite mai ușor, în mod plăcut și au devenit mai bine fixate.

Scopul activității

Dezvoltarea spiritului de observație, formarea unei deprinderi de orientare pe teren, schițarea unor peisaje simple, alcătuirea unor scheme/desene, recapitularea cunoștințelor acumulate pe parcursul anului școlar trans și interdisciplinar, prin aplicații practice.

Obiectivele educaționale ale activității

  • Vizitarea unor obiective turistice precum: defileul Crișului Repede, Peștera Vântului, Peștera Ungurul Mare;
  • Stimularea interesului elevilor pentru cunoașterea de locuri noi și pentru studiul naturii;
  • Creșterea coeziunii colectivului de elevi și consolidarea spiritului de echipă, a relațiilor de prietenie, stabilirea unui climat de încredere favorabil comunicării.
  • Relevanța activității

    Cei 5 elevi aflați în situații de risc au cooperat și nu au avut momente de izolare sau de neadaptare.